Παρακολούθηση
Dimitrios Apostolopoulos
Dimitrios Apostolopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analytical configuration of wheeled robotic locomotion
DS Apostolopoulos
Carnegie Mellon University, 2001
2192001
Optical static RAM cell
N Pleros, D Apostolopoulos, D Petrantonakis, C Stamatiadis, ...
IEEE Photonics Technology Letters 21 (2), 73-75, 2008
1012008
Active plasmonics in WDM traffic switching applications
S Papaioannou, D Kalavrouziotis, K Vyrsokinos, JC Weeber, K Hassan, ...
Scientific reports 2 (1), 1-9, 2012
932012
Technology and field demonstration of robotic search for Antarctic meteorites
DS Apostolopoulos, MD Wagner, BN Shamah, L Pedersen, K Shillcutt, ...
The International Journal of Robotics Research 19 (11), 1015-1032, 2000
772000
Robotic antarctic meteorite search: Outcomes
DS Apostolopoulos, L Pedersen, BN Shamah, K Shillcutt, MD Wagner, ...
Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and …, 2001
752001
Reconfigurable robots for all-terrain exploration
PS Schenker, P Pirjanian, J Balaram, KS Ali, A Trebi-Ollennu, ...
Sensor fusion and decentralized control in robotic systems III 4196, 454-468, 2000
742000
A 5G mmWave fiber-wireless IFoF analog mobile fronthaul link with up to 24-Gb/s multiband wireless capacity
N Argyris, G Giannoulis, K Kanta, N Iliadis, C Vagionas, S Papaioannou, ...
Journal of Lightwave Technology 37 (12), 2883-2891, 2019
692019
Dielectric‐loaded plasmonic waveguide components: going practical
A Kumar, J Gosciniak, VS Volkov, S Papaioannou, D Kalavrouziotis, ...
Laser & Photonics Reviews 7 (6), 938-951, 2013
672013
Slippage and immobilization detection for planetary exploration rovers via machine learning and proprioceptive sensing
R Gonzalez, D Apostolopoulos, K Iagnemma
Journal of Field Robotics 35 (2), 231-247, 2018
572018
Interfacing dielectric-loaded plasmonic and silicon photonic waveguides: theoretical analysis and experimental demonstration
O Tsilipakos, A Pitilakis, TV Yioultsis, S Papaioannou, K Vyrsokinos, ...
IEEE Journal of Quantum Electronics 48 (5), 678-687, 2012
552012
40 Gb/s NRZ wavelength conversion using a differentially-biased SOA-MZI: theory and experiment
M Spyropoulou, N Pleros, K Vyrsokinos, D Apostolopoulos, M Bougioukos, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (10), 1489-1499, 2011
552011
40-Gb/s all-optical processing systems using hybrid photonic integration technology
E Kehayas, D Tsiokos, P Bakopoulos, D Apostolopoulos, D Petrantonakis, ...
Journal of lightwave technology 24 (12), 4903-4911, 2006
522006
The science autonomy system of the nomad robot
MD Wagner, D Apostolopoulos, K Shillcutt, B Shamah, R Simmons, ...
Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and …, 2001
482001
Short-range millimeter-wave radar perception in a polar environment
A Foessel, S Chheda, D Apostolopoulos
Carnegie Mellon University, 1999
481999
Locomotion configuration of a robust rappelling robot
D Apostolopoulos, J Bares
Proceedings 1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and …, 1995
441995
0.48 Tb/s (12x40Gb/s) WDM transmission and high-quality thermo-optic switching in dielectric loaded plasmonics
D Kalavrouziotis, S Papaioannou, G Giannoulis, D Apostolopoulos, ...
Optics Express 20 (7), 7655-7662, 2012
432012
Photonics in switching: enabling technologies and subsystem design
K Vlachos, C Raffaelli, S Aleksic, N Andriolli, D Apostolopoulos, ...
Journal of Optical Networking 8 (5), 404-428, 2009
402009
Fuzzy cognitive map based decision support system for thyroid diagnosis management
EI Papageorgiou, NI Papandrianos, DJ Apostolopoulos, PJ Vassilakos
2008 IEEE international conference on fuzzy systems (IEEE world congress on …, 2008
402008
All-optical 3R burst-mode reception at 40 Gb/s using four integrated MZI switches
GT Kanellos, D Petrantonakis, D Tsiokos, P Bakopoulos, P Zakynthinos, ...
Journal of Lightwave Technology 25 (1), 184-192, 2007
402007
An SOA-MZI NRZ wavelength conversion scheme with enhanced 2R regeneration characteristics
D Apostolopoulos, K Vyrsokinos, P Zakynthinos, N Pleros, ...
IEEE Photonics Technology Letters 21 (19), 1363-1365, 2009
352009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20