Dimitrios Apostolopoulos
Dimitrios Apostolopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analytical configuration of wheeled robotic locomotion
DS Apostolopoulos
Carnegie Mellon University, 2001
2102001
Percutaneous intracerebral navigation by duty-cycled spinning of flexible bevel-tipped needles
JA Engh, DS Minhas, D Kondziolka, CN Riviere
Neurosurgery 67 (4), 1117-1123, 2010
142*2010
Seeing through water: Image restoration using model-based tracking
Y Tian, SG Narasimhan
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 2303-2310, 2009
1122009
Active plasmonics in WDM traffic switching applications
S Papaioannou, D Kalavrouziotis, K Vyrsokinos, JC Weeber, K Hassan, ...
Scientific reports 2 (1), 1-9, 2012
882012
Active modular elastomer sleeve for soft wearable assistance robots
YL Park, B Chen, C Majidi, RJ Wood, R Nagpal, E Goldfield
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
85*2012
Optical static RAM cell
N Pleros, D Apostolopoulos, D Petrantonakis, C Stamatiadis, ...
IEEE Photonics Technology Letters 21 (2), 73-75, 2008
852008
Robotic antarctic meteorite search: Outcomes
DS Apostolopoulos, L Pedersen, BN Shamah, K Shillcutt, MD Wagner, ...
Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and …, 2001
742001
Technology and field demonstration of robotic search for Antarctic meteorites
DS Apostolopoulos, MD Wagner, BN Shamah, L Pedersen, K Shillcutt, ...
The International Journal of Robotics Research 19 (11), 1015-1032, 2000
732000
Reconfigurable robots for all-terrain exploration
PS Schenker, P Pirjanian, J Balaram, KS Ali, A Trebi-Ollennu, ...
Sensor fusion and decentralized control in robotic systems III 4196, 454-468, 2000
722000
The convex feasible set algorithm for real time optimization in motion planning
C Liu, CY Lin, M Tomizuka
SIAM Journal on Control and optimization 56 (4), 2712-2733, 2018
612018
Dielectric‐loaded plasmonic waveguide components: going practical
A Kumar, J Gosciniak, VS Volkov, S Papaioannou, D Kalavrouziotis, ...
Laser & Photonics Reviews 7 (6), 938-951, 2013
562013
40 Gb/s NRZ wavelength conversion using a differentially-biased SOA-MZI: theory and experiment
M Spyropoulou, N Pleros, K Vyrsokinos, D Apostolopoulos, M Bougioukos, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (10), 1489-1499, 2011
512011
40-Gb/s all-optical processing systems using hybrid photonic integration technology
E Kehayas, D Tsiokos, P Bakopoulos, D Apostolopoulos, D Petrantonakis, ...
Journal of lightwave technology 24 (12), 4903-4911, 2006
502006
Interfacing dielectric-loaded plasmonic and silicon photonic waveguides: theoretical analysis and experimental demonstration
O Tsilipakos, A Pitilakis, TV Yioultsis, S Papaioannou, K Vyrsokinos, ...
IEEE Journal of Quantum Electronics 48 (5), 678-687, 2012
472012
A 5G mmWave fiber-wireless IFoF analog mobile fronthaul link with up to 24-Gb/s multiband wireless capacity
N Argyris, G Giannoulis, K Kanta, N Iliadis, C Vagionas, S Papaioannou, ...
Journal of Lightwave Technology 37 (12), 2883-2891, 2019
462019
Learning visual storylines with skipping recurrent neural networks
GA Sigurdsson, X Chen, A Gupta
European Conference on Computer Vision, 71-88, 2016
46*2016
Short-range millimeter-wave radar perception in a polar environment
A Foessel, S Chheda, D Apostolopoulos
Carnegie Mellon University, 1999
461999
The science autonomy system of the Nomad Robot
MD Wagner, D Apostolopoulos, K Shillcutt, B Shamah, R Simmons, ...
Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and …, 2001
452001
Locomotion configuration of a robust rappelling robot
D Apostolopoulos, J Bares
Proceedings 1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and …, 1995
421995
0.48 Tb/s (12x40Gb/s) WDM transmission and high-quality thermo-optic switching in dielectric loaded plasmonics
D Kalavrouziotis, S Papaioannou, G Giannoulis, D Apostolopoulos, ...
Optics express 20 (7), 7655-7662, 2012
412012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20