Παρακολούθηση
Fotis Liarokapis
Fotis Liarokapis
Research Associate Professor at CYENS CoE & Cyprus University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Virtual museums, a survey and some issues for consideration
S Styliani, L Fotis, K Kostas, P Petros
Journal of cultural Heritage 10 (4), 520-528, 2009
6202009
Learning as immersive experiences: Using the four‐dimensional framework for designing and evaluating immersive learning experiences in a virtual world
S De Freitas, G Rebolledo‐Mendez, F Liarokapis, G Magoulas, ...
British journal of educational technology 41 (1), 69-85, 2010
5132010
Developing serious games for cultural heritage: a state-of-the-art review
EF Anderson, L McLoughlin, F Liarokapis, C Peters, P Petridis, ...
Virtual reality 14, 255-275, 2010
4142010
Serious games: a new paradigm for education?
S De Freitas, F Liarokapis
Serious games and edutainment applications, 9-23, 2011
314*2011
Web3D and augmented reality to support engineering education
F Liarokapis, N Mourkoussis, M White, J Darcy, M Sifniotis, P Petridis, ...
World transactions on engineering and technology education 3 (1), 11-14, 2004
3042004
Assessing neurosky’s usability to detect attention levels in an assessment exercise
G Rebolledo-Mendez, I Dunwell, EA Martínez-Mirón, MD Vargas-Cerdán, ...
Human-Computer Interaction. New Trends: 13th International Conference, HCI …, 2009
2502009
Serious games in cultural heritage
EF Anderson, L McLoughlin, F Liarokapis, C Peters, P Petridis, ...
Eurographics Association, 2009
1962009
Using augmented reality as a medium to assist teaching in higher education
F Liarokapis, EF Anderson
Proc. of the 31st Annual Conference of the European Association for Computer …, 2010
184*2010
EEG-based BCI and video games: a progress report
B Kerous, F Skola, F Liarokapis
Virtual Reality 22, 119-135, 2018
1812018
Multimedia augmented reality interface for e-learning (MARIE)
F Liarokapis, P Petridis, PF Lister, M White
World Transactions on Engineering and Technology Education 1 (2), 173-176, 2002
1762002
ARCO-an architecture for digitization, management and presentation of virtual exhibitions
M White, N Mourkoussis, J Darcy, P Petridis, F Liarokapis, P Lister, ...
Proceedings Computer Graphics International, 2004., 622-625, 2004
1412004
An augmented reality interface for visualizing and interacting with virtual content
F Liarokapis
Virtual Reality 11 (1), 23-43, 2007
942007
Evaluation of commercial brain–computer interfaces in real and virtual world environment: A pilot study
A Vourvopoulos, F Liarokapis
Computers & Electrical Engineering 40 (2), 714-729, 2014
862014
Developing an evaluation methodology for immersive learning experiences in a virtual world
S de Freitas, G Rebolledo-Mendez, F Liarokapis, G Magoulas, ...
2009 Conference in games and virtual worlds for serious applications, 43-50, 2009
852009
Multimodal serious games technologies for cultural heritage
F Liarokapis, P Petridis, D Andrews, S de Freitas
Mixed reality and gamification for cultural heritage, 371-392, 2017
772017
Progressive training for motor imagery brain-computer interfaces using gamification and virtual reality embodiment
F Škola, S Tinková, F Liarokapis
Frontiers in human neuroscience 13, 329, 2019
732019
Project iMARECULTURE: advanced VR, iMmersive serious games and augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE
D Skarlatos, P Agrafiotis, T Balogh, F Bruno, F Castro, BD Petriaggi, ...
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation …, 2016
722016
Brain-controlled NXT Robot: Tele-operating a robot through brain electrical activity
A Vourvopoulos, F Liarokapis
2011 Third International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious …, 2011
682011
Augmented reality environmental monitoring using wireless sensor networks
D Goldsmith, F Liarokapis, G Malone, J Kemp
2008 12th International Conference Information Visualisation, 539-544, 2008
672008
Virtual reality with 360-video storytelling in cultural heritage: Study of presence, engagement, and immersion
F Škola, S Rizvić, M Cozza, L Barbieri, F Bruno, D Skarlatos, F Liarokapis
Sensors 20 (20), 5851, 2020
652020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20