Παρακολούθηση
Minas M. Stylianakis
Minas M. Stylianakis
Asst Professor, Dept of Nursing, Hellenic Mediterranean University (HMU) - IESL FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dispersion behaviour of graphene oxide and reduced graphene oxide
D Konios, MM Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Journal of colloid and interface science 430, 108-112, 2014
9972014
Flexible organic photovoltaic cells with in situ nonthermal photoreduction of spin‐coated graphene oxide electrodes
E Kymakis, K Savva, MM Stylianakis, C Fotakis, E Stratakis
Advanced Functional Materials 23 (21), 2742-2749, 2013
2262013
Inorganic and hybrid perovskite based laser devices: a review
MM Stylianakis, T Maksudov, A Panagiotopoulos, G Kakavelakis, ...
Materials 12 (6), 859, 2019
1272019
Organic bulk heterojunction photovoltaic devices with surfactant-free Au nanoparticles embedded in the active layer
GD Spyropoulos, MM Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Applied Physics Letters 100 (21), 2012
1232012
Spin coated graphene films as the transparent electrode in organic photovoltaic devices
E Kymakis, E Stratakis, MM Stylianakis, E Koudoumas, C Fotakis
Thin Solid Films 520 (4), 1238-1241, 2011
1102011
A novel alternating phenylenevinylene copolymer with perylene bisimide units: synthesis, photophysical, electrochemical, and photovoltaic properties
JA Mikroyannidis, MM Stylianakis, GD Sharma, P Balraju, MS Roy
The Journal of Physical Chemistry C 113 (18), 7904-7912, 2009
1102009
Efficient bulk heterojunction devices based on phenylenevinylene small molecule and perylene–pyrene bisimide
GD Sharma, P Suresh, JA Mikroyannidis, MM Stylianakis
Journal of Materials Chemistry 20 (3), 561-567, 2010
1072010
Functionalized graphene as an electron‐cascade acceptor for air‐processed organic ternary solar cells
F Bonaccorso, N Balis, MM Stylianakis, M Savarese, C Adamo, M Gemmi, ...
Advanced Functional Materials 25 (25), 3870-3880, 2015
942015
A facile, covalent modification of single-wall carbon nanotubes by thiophene for use in organic photovoltaic cells
MM Stylianakis, JA Mikroyannidis, E Kymakis
Solar Energy Materials and Solar Cells 94 (2), 267-274, 2010
882010
Optical limiting action of few layered graphene oxide dispersed in different solvents
N Liaros, K Iliopoulos, MM Stylianakis, E Koudoumas, S Couris
Optical Materials 36 (1), 112-117, 2013
782013
Plasmonic organic photovoltaic devices with graphene based buffer layers for stability and efficiency enhancement
E Stratakis, MM Stylianakis, E Koudoumas, E Kymakis
Nanoscale 5 (10), 4144-4150, 2013
732013
Bulk heterojunction organic photovoltaic devices based on low band gap small molecule BTD-TNP and perylene–anthracene diimide
GD Sharma, P Balraju, JA Mikroyannidis, MM Stylianakis
Solar energy materials and solar cells 93 (11), 2025-2028, 2009
692009
Organic bulk heterojunction photovoltaic devices based on polythiophene–graphene composites
MM Stylianakis, E Stratakis, E Koudoumas, E Kymakis, SH Anastasiadis
ACS Applied Materials & Interfaces 4 (9), 4864-4870, 2012
672012
Spin coated carbon nanotubes as the hole transport layer in organic photovoltaics
E Kymakis, MM Stylianakis, GD Spyropoulos, E Stratakis, E Koudoumas, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 96, 298-301, 2012
662012
Low band gap vinylene compounds with triphenylamine and benzothiadiazole segments for use in photovoltaic cells
JA Mikroyannidis, MM Stylianakis, P Suresh, P Balraju, GD Sharma
Organic Electronics 10 (7), 1320-1333, 2009
662009
Air-processed infrared-annealed printed methylammonium-free perovskite solar cells and modules incorporating potassium-doped graphene oxide as an interlayer
LA Castriotta, F Matteocci, L Vesce, L Cina, A Agresti, S Pescetelli, ...
ACS applied materials & interfaces 13 (10), 11741-11754, 2021
592021
Synthesis, photophysics of two new perylene bisimides and their photovoltaic performances in quasi solid state dye sensitized solar cells
JA Mikroyannidis, MM Stylianakis, MS Roy, P Suresh, GD Sharma
Journal of Power Sources 194 (2), 1171-1179, 2009
582009
Plasmonic organic photovoltaics doped with metal nanoparticles
GD Spyropoulos, M Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 9 (2), 184-189, 2011
562011
Enhanced Field Emission of WS2 Nanotubes
G Viskadouros, A Zak, M Stylianakis, E Kymakis, R Tenne, E Stratakis
Small 10 (12), 2398-2403, 2014
522014
Solution processed reduced graphene oxide electrodes for organic photovoltaics
C Petridis, D Konios, MM Stylianakis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, ...
Nanoscale Horizons 1 (5), 375-382, 2016
512016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20