Παρακολούθηση
Rui Miao
Rui Miao
Meta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα meta.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SIMPLE-fying middlebox policy enforcement using SDN
ZA Qazi, CC Tu, L Chiang, R Miao, V Sekar, M Yu
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 conference on SIGCOMM, 27-38, 2013
9882013
Software {Defined}{Traffic} Measurement with {OpenSketch}
M Yu, L Jose, R Miao
10th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI …, 2013
8212013
Elastic sketch: Adaptive and fast network-wide measurements
T Yang, J Jiang, P Liu, Q Huang, J Gong, Y Zhou, R Miao, X Li, S Uhlig
Proceedings of the 2018 Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2018
4702018
Silkroad: Making stateful layer-4 load balancing fast and cheap using switching asics
R Miao, H Zeng, C Kim, J Lee, M Yu
Proceedings of the Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2017
4682017
HPCC: High precision congestion control
Y Li, R Miao, HH Liu, Y Zhuang, F Feng, L Tang, Z Cao, M Zhang, F Kelly, ...
Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication, 44-58, 2019
4672019
{FlowRadar}: A better {NetFlow} for data centers
Y Li, R Miao, C Kim, M Yu
13th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI …, 2016
4232016
Detecting attacks on data centers
N Jain, R Miao
US Patent App. 14/450,954, 2016
2132016
Flow event telemetry on programmable data plane
Y Zhou, C Sun, HH Liu, R Miao, S Bai, B Li, Z Zheng, L Zhu, Z Shen, Y Xi, ...
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
1072020
Lossradar: Fast detection of lost packets in data center networks
Y Li, R Miao, C Kim, M Yu
Proceedings of the 12th International on Conference on emerging Networking …, 2016
1042016
Data center architecture that supports attack detection and mitigation
N Jain, R Miao
US Patent 9,800,592, 2017
912017
Lyra: A cross-platform language and compiler for data plane programming on heterogeneous asics
J Gao, E Zhai, HH Liu, R Miao, Y Zhou, B Tian, C Sun, D Cai, M Zhang, ...
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
822020
Using cpu as a traffic co-processing unit in commodity switches
G Lu, R Miao, Y Xiong, C Guo
Proceedings of the first workshop on Hot topics in software defined networks …, 2012
782012
An approach of covert communication based on the adaptive steganography scheme on voice over IP
R Miao, Y Huang
2011 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-5, 2011
512011
The dark menace: Characterizing network-based attacks in the cloud
R Miao, R Potharaju, M Yu, N Jain
Proceedings of the 2015 Internet Measurement Conference, 169-182, 2015
502015
DIBS: Just-in-time congestion mitigation for data centers
K Zarifis, R Miao, M Calder, E Katz-Bassett, M Yu, J Padhye
Proceedings of the Ninth European Conference on Computer Systems, 1-14, 2014
442014
{DETER}: Deterministic {TCP} replay for performance diagnosis
Y Li, R Miao, M Alizadeh, M Yu
16th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2019
412019
Nimbus: cloud-scale attack detection and mitigation
R Miao, M Yu, N Jain
Acm sigcomm computer communication review 44 (4), 121-122, 2014
372014
Practical and incremental convergence between sdn and middleboxes
Z Qazi, CC Tu, R Miao, L Chiang, V Sekar, M Yu
Open Network Summit, Santa Clara, CA, 1-13, 2013
312013
From luna to solar: the evolutions of the compute-to-storage networks in alibaba cloud
R Miao, L Zhu, S Ma, K Qian, S Zhuang, B Li, S Cheng, J Gao, Y Zhuang, ...
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2022 Conference, 753-766, 2022
262022
Fast and light bandwidth testing for internet users
X Yang, X Wang, Z Li, Y Liu, F Qian, L Gong, R Miao, T Xu
18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2021
182021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20