Παρακολούθηση
Antonio Rosas
Antonio Rosas
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mncn.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A draft sequence of the Neandertal genome
RE Green, J Krause, AW Briggs, T Maricic, U Stenzel, M Kircher, ...
science 328 (5979), 710-722, 2010
43022010
A hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to Neandertals and modern humans
JM Bermúdez de Castro, JL Arsuaga, E Carbonell, A Rosas, I Martınez, ...
Science 276 (5317), 1392-1395, 1997
8641997
The derived FOXP2 variant of modern humans was shared with Neandertals
J Krause, C Lalueza-Fox, L Orlando, W Enard, RE Green, HA Burbano, ...
Current biology 17 (21), 1908-1912, 2007
8282007
The first hominin of Europe
E Carbonell, JM Bermudez de Castro, JM Parés, A Pérez-González, ...
Nature 452 (7186), 465-469, 2008
7172008
Targeted retrieval and analysis of five Neandertal mtDNA genomes
AW Briggs, JM Good, RE Green, J Krause, T Maricic, U Stenzel, ...
Science 325 (5938), 318-321, 2009
6322009
Lower Pleistocene hominids and artifacts from Atapuerca-TD6 (Spain)
E Carbonell, JM Bermúdez de Castro, JL Arsuaga, JC Diez, A Rosas, ...
Science 269 (5225), 826-830, 1995
6231995
Neanderthal medics? Evidence for food, cooking, and medicinal plants entrapped in dental calculus
K Hardy, S Buckley, MJ Collins, A Estalrrich, D Brothwell, L Copeland, ...
Naturwissenschaften 99 (8), 617-626, 2012
4452012
Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals
M Kuhlwilm, I Gronau, MJ Hubisz, C De Filippo, J Prado-Martinez, ...
Nature 530 (7591), 429-433, 2016
4422016
Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus
LS Weyrich, S Duchene, J Soubrier, L Arriola, B Llamas, J Breen, ...
Nature 544 (7650), 357-361, 2017
4272017
Thin‐plate spline analysis of allometry and sexual dimorphism in the human craniofacial complex
A Rosas, M Bastir
American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the …, 2002
4062002
A melanocortin 1 receptor allele suggests varying pigmentation among Neanderthals
C Lalueza-Fox, H Rompler, D Caramelli, C Staubert, G Catalano, ...
Science 318 (5855), 1453-1455, 2007
3792007
Targeted investigation of the Neandertal genome by array-based sequence capture
HA Burbano, E Hodges, RE Green, AW Briggs, J Krause, M Meyer, ...
science 328 (5979), 723-725, 2010
3582010
The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years
I Olalde, S Mallick, N Patterson, N Rohland, V Villalba-Mouco, M Silva, ...
Science 363 (6432), 1230-1234, 2019
3132019
Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments
V Slon, C Hopfe, CL Weiß, F Mafessoni, M De La Rasilla, C Lalueza-Fox, ...
Science 356 (6338), 605-608, 2017
3132017
Craniofacial levels and the morphological maturation of the human skull
M Bastir, A Rosas, P O’Higgins
Journal of Anatomy 209 (5), 637-654, 2006
2892006
Paleobiology and comparative morphology of a late Neandertal sample from El Sidrón, Asturias, Spain
A Rosas, C Martínez-Maza, M Bastir, A García-Tabernero, C Lalueza-Fox, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (51), 19266-19271, 2006
2762006
A Recent Evolutionary Change Affects a Regulatory Element in the Human FOXP2 Gene
T Maricic, V Günther, O Georgiev, S Gehre, M Ćurlin, C Schreiweis, ...
Molecular Biology and Evolution 30 (4), 844-852, 2013
2652013
Patterns of coding variation in the complete exomes of three Neandertals
S Castellano, G Parra, FA Sánchez-Quinto, F Racimo, M Kuhlwilm, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (18), 6666-6671, 2014
2582014
Genetic evidence for patrilocal mating behavior among Neandertal groups
C Lalueza-Fox, A Rosas, A Estalrrich, E Gigli, PF Campos, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 250-253, 2011
2482011
Hierarchical nature of morphological integration and modularity in the human posterior face
M Bastir, A Rosas
American Journal of Physical Anthropology 128 (1), 26-34, 2005
2132005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20