Παρακολούθηση
Dimitris Papazoglou
Dimitris Papazoglou
Associate Professor, Materials Science and Technology Department, University of Crete & FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spatiotemporal Airy light bullets in the linear and nonlinear regimes
D Abdollahpour, S Suntsov, DG Papazoglou, S Tzortzakis
Physical review letters 105 (25), 253901, 2010
4222010
Observation of abruptly autofocusing waves
DG Papazoglou, NK Efremidis, DN Christodoulides, S Tzortzakis
Optics letters 36 (10), 1842-1844, 2011
3682011
Sharply autofocused ring-Airy beams transforming into non-linear intense light bullets
P Panagiotopoulos, DG Papazoglou, A Couairon, S Tzortzakis
Nature communications 4 (1), 1-6, 2013
2822013
Stationary nonlinear Airy beams
A Lotti, D Faccio, A Couairon, DG Papazoglou, P Panagiotopoulos, ...
Physical Review A 84 (2), 021807, 2011
1452011
AEDGE: atomic experiment for dark matter and gravity exploration in space
YA El-Neaj, C Alpigiani, S Amairi-Pyka, H Araújo, A Balaž, A Bassi, ...
EPJ Quantum Technology 7 (1), 1-27, 2020
144*2020
Femtosecond laser microprinting of biomaterials
I Zergioti, A Karaiskou, DG Papazoglou, C Fotakis, M Kapsetaki, ...
Applied Physics Letters 86 (16), 163902, 2005
1252005
Nonlinear propagation dynamics of finite-energy Airy beams
P Panagiotopoulos, D Abdollahpour, A Lotti, A Couairon, D Faccio, ...
Physical Review A 86 (1), 013842, 2012
972012
Silicon electron emitters fabricated by ultraviolet laser pulses
V Zorba, P Tzanetakis, C Fotakis, E Spanakis, E Stratakis, ...
Applied physics letters 88 (8), 081103, 2006
972006
Ultrashort laser pulse filamentation from spontaneous X Wave formation in air
D Faccio, A Averchi, A Lotti, P Di Trapani, A Couairon, D Papazoglou, ...
Optics Express 16 (3), 1565-1570, 2008
962008
Abruptly autofocusing beams enable advanced multiscale photo-polymerization
M Manousidaki, DG Papazoglou, M Farsari, S Tzortzakis
Optica 3 (5), 525-530, 2016
932016
Tunable intense Airy beams and tailored femtosecond laser filaments
DG Papazoglou, S Suntsov, D Abdollahpour, S Tzortzakis
Physical Review A 81 (6), 061807, 2010
912010
Emergence of very broad infrared absorption band by hyperdoping of silicon with chalcogens
I Umezu, JM Warrender, S Charnvanichborikarn, A Kohno, JS Williams, ...
Journal of Applied Physics 113 (21), 213501, 2013
792013
Time resolved schlieren study of sub-pecosecond and nanosecond laser transfer of biomaterials
I Zergioti, A Karaiskou, DG Papazoglou, C Fotakis, M Kapsetaki, ...
Applied Surface Science 247 (1-4), 584-589, 2005
702005
Filamentation-induced third-harmonic generation in air via plasma-enhanced third-order susceptibility
S Suntsov, D Abdollahpour, DG Papazoglou, S Tzortzakis
Physical Review A 81 (3), 033817, 2010
692010
In situ interferometric depth and topography monitoring in LIBS elemental profiling of multi-layer structures
DG Papazoglou, V Papadakis, D Anglos
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 19 (4), 483-488, 2004
692004
In-line holography for the characterization of ultrafast laser filamentation in transparent media
DG Papazoglou, S Tzortzakis
Applied Physics Letters 93 (4), 041120, 2008
642008
Efficient third-harmonic generation through tailored IR femtosecond laser pulse filamentation in air
S Suntsov, D Abdollahpour, DG Papazoglou, S Tzortzakis
Optics Express 17 (5), 3190-3195, 2009
632009
Enhanced terahertz wave emission from air-plasma tailored by abruptly autofocusing laser beams
K Liu, AD Koulouklidis, DG Papazoglou, S Tzortzakis, XC Zhang
Optica 3 (6), 605-608, 2016
582016
Plasma strings from ultraviolet laser filaments drive permanent structural modifications in fused silica
DG Papazoglou, I Zergioti, S Tzortzakis
Optics letters 32 (14), 2055-2057, 2007
552007
Nonlinear light-matter interaction with femtosecond high-angle Bessel beams
D Faccio, E Rubino, A Lotti, A Couairon, A Dubietis, G Tamošauskas, ...
Physical Review A 85 (3), 033829, 2012
542012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20