Παρακολούθηση
Frank Tip
Frank Tip
Professor, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of program slicing techniques
F Tip
Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1994
25011994
A survey of program slicing techniques
F Tip
Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1994
25011994
Chianti: a tool for change impact analysis of java programs
X Ren, F Shah, F Tip, BG Ryder, O Chesley
Proceedings of the 19th annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2004
5632004
Scalable propagation-based call graph construction algorithms
F Tip, J Palsberg
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2000
3662000
Change impact analysis for object-oriented programs
BG Ryder, F Tip
Proceedings of the 2001 ACM SIGPLAN-SIGSOFT workshop on Program analysis for …, 2001
3382001
Associating synchronization constraints with data in an object-oriented language
M Vaziri, F Tip, J Dolby
ACM Sigplan Notices 41 (1), 334-345, 2006
3032006
Reengineering class hierarchies using concept analysis
G Snelting, F Tip
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 23 (6), 99-110, 1998
2941998
A framework for automated testing of JavaScript web applications
S Artzi, J Dolby, SH Jensen, A Møller, F Tip
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
2612011
Finding bugs in web applications using dynamic test generation and explicit-state model checking
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
IEEE Transactions on Software Engineering 36 (4), 474-494, 2010
2272010
Finding bugs in dynamic web applications
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
Proceedings of the 2008 international symposium on Software testing and …, 2008
2132008
Refactoring support for class library migration
I Balaban, F Tip, R Fuhrer
ACM SIGPLAN Notices 40 (10), 265-279, 2005
2082005
Refactoring for generalization using type constraints
F Tip, A Kiezun, D Bäumer
ACM SIGPLAN Notices 38 (11), 13-26, 2003
1942003
Directed test generation for effective fault localization
S Artzi, J Dolby, F Tip, M Pistoia
Proceedings of the 19th international symposium on Software testing and …, 2010
1872010
Parametric program slicing
J Field, G Ramalingam, F Tip
Proceedings of the 22nd ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1995
1751995
Efficient construction of approximate call graphs for JavaScript IDE services
A Feldthaus, M Schäfer, M Sridharan, J Dolby, F Tip
2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE), 752-761, 2013
1732013
Aggregate structure identification and its application to program analysis
G Ramalingam, J Field, F Tip
Proceedings of the 26th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1999
1591999
Correlation tracking for points-to analysis of JavaScript
M Sridharan, J Dolby, S Chandra, M Schäfer, F Tip
ECOOP 2012–Object-Oriented Programming: 26th European Conference, Beijing …, 2012
1572012
Automated repair of HTML generation errors in PHP applications using string constraint solving
H Samimi, M Schäfer, S Artzi, T Millstein, F Tip, L Hendren
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 277-287, 2012
1482012
Origin tracking
A Van Deursen, P Klint, F Tip
Journal of Symbolic Computation 15 (5-6), 523-545, 1993
1481993
Understanding class hierarchies using concept analysis
G Snelting, F Tip
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 22 (3), 540-582, 2000
1422000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20