Παρακολούθηση
Andreas Germanos Karydas
Andreas Germanos Karydas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inp.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PLGA–mPEG nanoparticles of cisplatin: in vitro nanoparticle degradation, in vitro drug release and in vivo drug residence in blood properties
K Avgoustakis, A Beletsi, Z Panagi, P Klepetsanis, AG Karydas
Journal of Controlled Release, 123-135, 2002
6772002
Assessment of PM2. 5 sources and their corresponding level of uncertainty in a coastal urban area using EPA PMF 5.0 enhanced diagnostics
M Manousakas, H Papaefthymiou, E Diapouli, A Migliori, AG Karydas, ...
Science of the Total Environment 574, 155-164, 2017
2102017
Application of a portable XRF spectrometer for the non‐invasive analysis of museum metal artefacts
AG Karydas
Annali di Chimica: Journal of Analytical, Environmental and Cultural …, 2007
1172007
Pigment analysis of wall paintings and ceramics from Greece and Cyprus. The optimum use of x‐ray spectrometry on specific archaeological issues
E Aloupi, AG Karydas, T Paradellis
X‐Ray Spectrometry: An International Journal 29 (1), 18-24, 2000
1052000
A deep view in cultural heritage—confocal micro X-ray spectroscopy for depth resolved elemental analysis
B Kanngießer, W Malzer, I Mantouvalou, D Sokaras, AG Karydas
Applied Physics A 106, 325-338, 2012
902012
An IAEA multi-technique X-ray spectrometry endstation at Elettra Sincrotrone Trieste: benchmarking results and interdisciplinary applications
AG Karydas, M Czyzycki, JJ Leani, A Migliori, J Osan, M Bogovac, ...
Journal of Synchrotron Radiation 25 (1), 189-203, 2018
882018
Source apportionment by PMF on elemental concentrations obtained by PIXE analysis of PM10 samples collected at the vicinity of lignite power plants and mines in Megalopolis, Greece
M Manousakas, E Diapouli, H Papaefthymiou, A Migliori, AG Karydas, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2015
882015
A compositional study of a museum jewellery collection (7th–1st BC) by means of a portable XRF spectrometer
AG Karydas, D Kotzamani, R Bernard, JN Barrandon, C Zarkadas
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2004
752004
X-ray Fluorescence analytical criteria to assess the fineness of ancient silver coins: Application on Ptolemaic coinage
V Kantarelou, FJ Ager, D Eugenidou, F Chaves, A Andreou, E Kontou, ...
spectrochimica Acta part B: Atomic spectroscopy 66 (9-10), 681-690, 2011
722011
An evaluation of inter-laboratory reproducibility for quantitative XRF of historic copper alloys
A Heginbotham, A Bezur, M Bouchard, JM Davis, K Eremin, JH Frantz, ...
Metal 2010: International Conference on Metal Conservation, Interim Meeting …, 2010
722010
New evidence for the use of cinnabar as a colouring pigment in the Vinča culture
M Gajić-Kvaščev, MM Stojanović, Ž Šmit, V Kantarelou, AG Karydas, ...
Journal of Archaeological Science 39 (4), 1025-1033, 2012
652012
Chemical state analysis of sulfur in samples of environmental interest using high resolution measurement of Kα diagram line
M Kavčič, AG Karydas, C Zarkadas
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2004
642004
Cross section measurements of the reaction at energies relevant to -process nucleosynthesis
P Tsagari, M Kokkoris, E Skreti, AG Karydas, S Harissopulos, T Paradellis, ...
Physical Review C—Nuclear Physics 70 (1), 015802, 2004
632004
Determination of uranium in human urine by total reflection X-ray fluorescence
C Zarkadas, AG Karydas, T Paradellis
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 56 (12), 2505-2511, 2001
632001
XRF analysis of glass beads from the Mycenaean palace of Nestor at Pylos, Peloponnesus, Greece: new insight into the LBA glass trade
K Polikreti, JMA Murphy, V Kantarelou, AG Karydas
Journal of Archaeological Science 38 (11), 2889-2896, 2011
592011
Combined elemental analysis of ancient glass beads by means of ion beam, portable XRF, and EPMA techniques
D Sokaras, AG Karydas, A Oikonomou, N Zacharias, K Beltsios, ...
Analytical and Bioanalytical Chemistry 395, 2199-2209, 2009
592009
Applicability of direct total reflection X-ray fluorescence analysis in the case of human blood serum samples
C Zarkadas, AG Karydas, T Paradellis
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 56 (11), 2219-2228, 2001
582001
XRF characterization and source apportionment of PM10 samples collected in a coastal city
M Manousakas, E Diapouli, H Papaefthymiou, V Kantarelou, C Zarkadas, ...
X‐Ray Spectrometry 47 (3), 190-200, 2018
562018
A portable semi-micro-X-ray fluorescence spectrometer for archaeometrical studies
C Zarkadas, AG Karydas
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 59 (10-11), 1611-1618, 2004
552004
An archer from the palace of Nestor: a new wall-painting fragment in the Chora Museum
H Brecoulaki, C Zaitoun, SR Stocker, JL Davis, AG Karydas, ...
Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens …, 2008
542008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20