Παρακολούθηση
Daniel S. Adler
Daniel S. Adler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uconn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ahead of the game: Middle and Upper Palaeolithic hunting behaviors in the southern Caucasus
DS Adler, G BarOz, A BelferCohen, O BarYosef
Current Anthropology 47 (1), 89-118, 2006
2482006
Early Levallois technology and the Lower to Middle Paleolithic transition in the Southern Caucasus
DS Adler, KN Wilkinson, S Blockley, DF Mark, R Pinhasi, ...
Science 345 (6204), 1609-1613, 2014
2112014
Lithic reduction and hominid behavior in the Middle Paleolithic of the Rhineland
NJ Conard, DS Adler
Journal of anthropological research 53 (2), 147-175, 1997
1621997
Dating the demise: Neandertal extinction and the establishment of modern humans in the southern Caucasus
DS Adler, O Bar-Yosef, A Belfer-Cohen, N Tushabramishvili, E Boaretto, ...
Journal of Human Evolution 55 (5), 817-833, 2008
1182008
The implications of the Middle-Upper Paleolithic chronological boundary in the Caucasus to Eurasian prehistory
O Bar-Yosef, A Belfer-Cohen, DS Adler
Anthropologie (1962-) 44 (1), 49-60, 2006
1092006
Defining and measuring reduction in unifacial stone tools
MI Eren, M Dominguez-Rodrigo, SL Kuhn, DS Adler, I Le, O Bar-Yosef
Journal of Archaeological Science 32 (8), 1190-1201, 2005
1042005
Middle Palaeolithic patterns of settlement and subsistence in the southern Caucasus
D Adler, N Tushabramishvili
Kerns Verlag 2, 91-132, 2004
932004
Ten seconds in the field: rapid Armenian obsidian sourcing with portable XRF to inform excavations and surveys
E Frahm, BA Schmidt, B Gasparyan, B Yeritsyan, S Karapetian, ...
Journal of Archaeological Science 41, 333-348, 2014
682014
Akhalkalaki: the taphonomy of an Early Pleistocene locality in the Republic of Georgia
M Tappen, DS Adler, CR Ferring, M Gabunia, A Vekua, CC Swisher III
Journal of Archaeological Science 29 (12), 1367-1391, 2002
652002
Late Middle Palaeolithic patterns of lithic reduction, mobility, and land use in the southern Caucasus
DS Adler
Harvard University PhD, 2002
652002
Taphonomic history of the Middle and upper palaeolithic faunal assemblage from Ortvale Klde, Georgian Republic
G Bar-Oz, DS Adler
Journal of Taphonomy 3 (4), 185-211, 2005
632005
Seasonal patterns of prey acquisition and inter-group competition during the Middle and Upper Palaeolithic of the Southern Caucasus
DS Adler, G Bar-Oz
The evolution of hominin diets: integrating approaches to the study of …, 2009
562009
Patterns of spatial organization and land use during the Eemian Interglacial in the Rhineland: New data from Wallertheim, Germany
DS Daniel
55*2003
The palaeolithic rockshel ter of Ortvale Klde, Imereti region, the Georgian Republic
N Tushabramishvili, D Lordkipanidze, A Vekua, M Tvalcherlidze, ...
Préhistoire européenne 15, 65-77, 1999
541999
Middle Palaeolithic toolstone procurement behaviors at Lusakert cave 1, Hrazdan valley, Armenia
E Frahm, JM Feinberg, BA Schmidt-Magee, KN Wilkinson, B Gasparyan, ...
Journal of Human Evolution 91, 73-92, 2016
532016
New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region
R Pinhasi, M Nioradze, N Tushabramishvili, D Lordkipanidze, ...
Journal of human evolution 63 (6), 770-780, 2012
532012
The hrazdan gorge palaeolithic project, 2008–2009
D Adler, B Yeritsyan, K Wilkinson, R Pinhasi, G Bar-Oz, S Nahapetyan, ...
Archaeology of Armenia in Regional Context, Proceedings of the International …, 2012
452012
The earliest musical tradition
DS Adler
Nature 460 (7256), 695-696, 2009
402009
Between a rock and a hard place: Neanderthal–modern human interactions in the southern Caucasus
DS Adler, A Belfer-Cohen, O Bar-Yosef
na, 2006
362006
Dating the Early Middle Palaeolithic laminar industry from Djruchula Cave, Republic of Georgia
N Mercier, H Valladas, L Meignen, JL Joron, N Tushabramishvili, ...
Paléorient 36, 163-173, 2010
302010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20