Παρακολούθηση
Yingshu Li
Yingshu Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy-efficient target coverage in wireless sensor networks
M Cardei, MT Thai, Y Li, W Wu
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
13272005
Collective data-sanitization for preventing sensitive information inference attacks in social networks
Z Cai, Z He, X Guan, Y Li
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 15 (4), 577-590, 2016
5112016
Distributed data aggregation scheduling in wireless sensor networks
B Yu, J Li, Y Li
IEEE INFOCOM 2009, 2159-2167, 2009
3352009
Minimum connected dominating sets and maximal independent sets in unit disk graphs
W Wu, H Du, X Jia, Y Li, SCH Huang
Theoretical Computer Science 352 (1-3), 1-7, 2006
2792006
Nearly constant approximation for data aggregation scheduling in wireless sensor networks
SCH Huang, PJ Wan, CT Vu, Y Li, F Yao
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
2642007
Wireless sensor networks and applications
Y Li, MT Thai
Springer Science & Business Media, 2008
2592008
Cost-efficient strategies for restraining rumor spreading in mobile social networks
Z He, Z Cai, J Yu, X Wang, Y Sun, Y Li
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (3), 2789-2800, 2016
2552016
A greedy approximation for minimum connected dominating sets
L Ruan, H Du, X Jia, W Wu, Y Li, KI Ko
Theoretical Computer Science 329 (1-3), 325-330, 2004
2502004
On greedy construction of connected dominating sets in wireless networks
Y Li, MT Thai, F Wang, CW Yi, PJ Wan, DZ Du
Wireless Communications and Mobile Computing 5 (8), 927-932, 2005
2322005
Sparse target counting and localization in sensor networks based on compressive sensing
B Zhang, X Cheng, N Zhang, Y Cui, Y Li, Q Liang
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 2255-2263, 2011
2252011
Deep learning based inference of private information using embedded sensors in smart devices
Y Liang, Z Cai, J Yu, Q Han, Y Li
IEEE Network 32 (4), 8-14, 2018
2182018
Constructing minimum connected dominating sets with bounded diameters in wireless networks
D Kim, Y Wu, Y Li, F Zou, DZ Du
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 20 (2), 147-157, 2008
2182008
Comparative analysis of quality of service and memory usage for adaptive failure detectors in healthcare systems
N Xiong, AV Vasilakos, LT Yang, L Song, Y Pan, R Kannan, Y Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 27 (4), 495-509, 2009
1982009
Using crowdsourced data in location-based social networks to explore influence maximization
JLZ Cai, M Yan, Y Li
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
1762016
Data linkage in smart internet of things systems: a consideration from a privacy perspective
X Zheng, Z Cai, Y Li
IEEE Communications Magazine 56 (9), 55-61, 2018
1752018
Follow but no track: Privacy preserved profile publishing in cyber-physical social systems
X Zheng, Z Cai, J Yu, C Wang, Y Li
IEEE Internet of Things Journal 4 (6), 1868-1878, 2017
1462017
Maximum lifetime of sensor networks with adjustable sensing range
A Dhawan, CT Vu, A Zelikovsky, Y Li, SK Prasad
Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial …, 2006
1172006
Construction algorithms for k-connected m-dominating sets in wireless sensor networks
Y Wu, Y Li
Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2008
1142008
Localized construction of connected dominating set in wireless networks
YLS Zhu, MTDZ Du
Proceedings of US National Science Foundation International Workshop …, 2004
1142004
Constructing k-connected m-dominating sets in wireless sensor networks
Y Wu, F Wang, MT Thai, Y Li
MILCOM 2007-IEEE Military Communications Conference, 1-7, 2007
1112007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20