Παρακολούθηση
David R Millen
David R Millen
Affiliated faculty - Tufts University; Senior Research Scientist, IBM T J Watson Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Motivations for social networking at work
J DiMicco, DR Millen, W Geyer, C Dugan, B Brownholtz, M Muller
Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2008
10332008
Rapid ethnography: time deepening strategies for HCI field research
DR Millen
Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems …, 2000
7672000
Identity management: multiple presentations of self in facebook
JM DiMicco, DR Millen
Proceedings of the 2007 international ACM conference on Supporting group …, 2007
5862007
Getting our head in the clouds: toward evaluation studies of tagclouds
AW Rivadeneira, DM Gruen, MJ Muller, DR Millen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
5252007
Dogear: Social bookmarking in the enterprise
DR Millen, J Feinberg, B Kerr
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
4552006
Removing gamification from an enterprise SNS
J Thom, D Millen, J DiMicco
Proceedings of the acm 2012 conference on computer supported cooperative …, 2012
4202012
Results from deploying a participation incentive mechanism within the enterprise
R Farzan, JM DiMicco, DR Millen, C Dugan, W Geyer, EA Brownholtz
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2008
3462008
Understanding the benefit and costs of communities of practice
DR Millen, MA Fontaine, MJ Muller
Communications of the ACM 45 (4), 69-73, 2002
3032002
Message sender status monitor
AE Milewski, DR Millen, TM Smith, DM Weimer
US Patent 6,501,834, 2002
2852002
System for the remote notification and retrieval of electronically stored messages
J Cloutier, AE Milewski, D Millen
US Patent 6,535,586, 2003
2632003
People sensemaking and relationship building on an enterprise social network site
JM DiMicco, W Geyer, DR Millen, C Dugan, B Brownholtz
2009 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10, 2009
2562009
Multi-column user interface for managing on-line threaded conversations
EA Brownholtz, W Geyer, BJ Kerr, DR Millen, M Muller, EM Wilcox, AJ Witt
US Patent 7,356,772, 2008
2252008
Social Bookmarking in the Enterprise: Can your organization benefit from social bookmarking tools?
D Millen, J Feinberg, B Kerr
Queue 3 (9), 28-35, 2005
1812005
Stimulating social engagement in a community network
DR Millen, JF Patterson
Proceedings of the 2002 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2002
1652002
Detecting professional versus personal closeness using an enterprise social network site
A Wu, JM DiMicco, DR Millen
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2010
1602010
Method and apparatus for persistent real-time collaboration
W Geyer, M Muller, EA Brownholtz, DR Millen
US Patent 7,296,023, 2007
1562007
Using social tagging to improve social navigation
DR Millen, J Feinberg
Workshop on the Social Navigation and Community based Adaptation Technologies, 2006
1472006
How a good software practice thwarts collaboration: the multiple roles of APIs in software development
CRB De Souza, D Redmiles, LT Cheng, D Millen, J Patterson
Proceedings of the 12th ACM SIGSOFT twelfth international symposium on …, 2004
1442004
User evaluation: Synthetic talking faces for interactive services
IS Pandzic, J Ostermann, D Millen
The visual computer 15 (7), 330-340, 1999
1421999
Social tagging roles: publishers, evangelists, leaders
J Thom-Santelli, MJ Muller, DR Millen
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2008
1412008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20