Παρακολούθηση
Andrea Passarella
Andrea Passarella
IIT-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy conservation in wireless sensor networks: A survey
G Anastasi, M Conti, M Di Francesco, A Passarella
Ad hoc networks 7 (3), 537-568, 2009
33952009
Opportunistic networking: data forwarding in disconnected mobile ad hoc networks
L Pelusi, A Passarella, M Conti
IEEE communications Magazine 44 (11), 134-141, 2006
16092006
The structure of online social networks mirrors those in the offline world
RIM Dunbar, V Arnaboldi, M Conti, A Passarella
Social networks 43, 39-47, 2015
4512015
Data offloading techniques in cellular networks: A survey
F Rebecchi, MD De Amorim, V Conan, A Passarella, R Bruno, M Conti
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (2), 580-603, 2014
4122014
Hibop: a history based routing protocol for opportunistic networks
C Boldrini, M Conti, J Jacopini, A Passarella
2007 IEEE international Symposium on a world of wireless, mobile and …, 2007
3862007
From opportunistic networks to opportunistic computing
M Conti, S Giordano, M May, A Passarella
IEEE Communications Magazine 48 (9), 126-139, 2010
3732010
Looking ahead in pervasive computing: Challenges and opportunities in the era of cyber–physical convergence
M Conti, SK Das, C Bisdikian, M Kumar, LM Ni, A Passarella, G Roussos, ...
Pervasive and mobile computing 8 (1), 2-21, 2012
3492012
Performance measurements of motes sensor networks
G Anastasi, A Falchi, A Passarella, M Conti, E Gregori
Proceedings of the 7th ACM international symposium on Modeling, analysis and …, 2004
3422004
HCMM: Modelling spatial and temporal properties of human mobility driven by users’ social relationships
C Boldrini, A Passarella
Computer Communications 33 (9), 1056-1074, 2010
3082010
A survey on content-centric technologies for the current Internet: CDN and P2P solutions
A Passarella
Computer Communications 35 (1), 1-32, 2012
2942012
Contentplace: social-aware data dissemination in opportunistic networks
C Boldrini, M Conti, A Passarella
Proceedings of the 11th international symposium on Modeling, analysis and …, 2008
2882008
Human mobility models for opportunistic networks
D Karamshuk, C Boldrini, M Conti, A Passarella
IEEE Communications Magazine 49 (12), 157-165, 2011
2872011
Exploiting users’ social relations to forward data in opportunistic networks: The HiBOp solution
C Boldrini, M Conti, A Passarella
Pervasive and Mobile Computing 4 (5), 633-657, 2008
2552008
Egocentric online social networks: Analysis of key features and prediction of tie strength in Facebook
V Arnaboldi, A Guazzini, A Passarella
Computer Communications 36 (10-11), 1130-1144, 2013
1652013
Analysis of ego network structure in online social networks
V Arnaboldi, M Conti, A Passarella, F Pezzoni
2012 International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2012 …, 2012
1572012
The Internet of People (IoP): A new wave in pervasive mobile computing
M Conti, A Passarella, SK Das
Pervasive and Mobile Computing 41, 1-27, 2017
1462017
Data management in industry 4.0: State of the art and open challenges
TP Raptis, A Passarella, M Conti
IEEE Access 7, 97052-97093, 2019
1342019
Design and performance evaluation of ContentPlace, a social-aware data dissemination system for opportunistic networks
C Boldrini, M Conti, A Passarella
Computer Networks 54 (4), 589-604, 2010
1282010
Context-and social-aware middleware for opportunistic networks
C Boldrini, M Conti, F Delmastro, A Passarella
Journal of Network and Computer Applications 33 (5), 525-541, 2010
1232010
How to prolong the lifetime of wireless sensor networks
G Anastasi, M Conti, M Di Francesco, A Passarella, M Denko, L Yang
Mobile Ad Hoc and Pervasive Communications, 1-26, 2006
120*2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20