Παρακολούθηση
Martin Engilberge
Martin Engilberge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding beans in burgers: Deep semantic-visual embedding with localization
M Engilberge, L Chevallier, P Pérez, M Cord
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
922018
Sodeep: a sorting deep net to learn ranking loss surrogates
M Engilberge, L Chevallier, P Pérez, M Cord
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
512019
VideoMem: Constructing, analyzing, predicting short-term and long-term video memorability
R Cohendet, CH Demarty, NQK Duong, M Engilberge
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
292019
Color representation in deep neural networks
M Engilberge, E Collins, S Süsstrunk
2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2786-2790, 2017
252017
Deep semantic-visual embedding with localization
M Engilberge, L Chevallier, P Pérez, M Cord
RFIAP 2018-Congrès Reconnaissance des Formes, Image, Apprentissage et Perception, 2018
12018
Multi-view Tracking Using Weakly Supervised Human Motion Prediction
M Engilberge, W Liu, P Fua
arXiv preprint arXiv:2210.10771, 2022
2022
Two-level Data Augmentation for Calibrated Multi-view Detection
M Engilberge, H Shi, Z Wang, P Fua
arXiv preprint arXiv:2210.10756, 2022
2022
Deep Inside Visual-Semantic Embeddings
M Engilberge
Sorbonne université, 2020
2020
VideoMem: Constructing, Analyzing, Predicting Short-Term and Long-Term Video Memorability Supplementary Material
R Cohendet, NQK Duong, M Engilberge
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9