Παρακολούθηση
Panagiotis A. Panagiotou
Panagiotis A. Panagiotou
Lecturer in Electrical Machines & Drives, The University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stray flux monitoring for reliable detection of rotor faults under the influence of rotor axial air ducts
Y Park, C Yang, J Kim, H Kim, SB Lee, KN Gyftakis, PA Panagiotou, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (10), 7561-7570, 2018
622018
A new approach for broken rotor bar detection in induction motors using frequency extraction in stray flux signals
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (4), 3501-3511, 2019
542019
Reliable detection of rotor bars breakage in induction motors via MUSIC and ZSC
D Morinigo-Sotelo, RJ Romero-Troncoso, PA Panagiotou, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (2), 1224-1234, 2017
472017
Efficiency assessment of induction motors operating under different faulty conditions
M Garcia, PA Panagiotou, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (10), 8072-8081, 2018
322018
Analysis of stray flux spectral components in induction machines under rotor bar breakages at various locations
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2345-2351, 2018
232018
Generation of mechanical frequency related harmonics in the stray flux spectra of induction motors suffering from rotor electrical faults
KN Gyftakis, PA Panagiotou, SB Lee
IEEE Transactions on Industry Applications 56 (5), 4796-4803, 2020
212020
The role of the mechanical speed frequency on the induction motor fault detection via the stray flux
KN Gyftakis, PA Panagiotou, SB Lee
2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2019
212019
On the broken rotor bar diagnosis using time–frequency analysis:‘Is one spectral representation enough for the characterisation of monitored signals?’
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino‐Daviu, KN Gyftakis
IET Electric Power Applications 13 (7), 932-942, 2019
142019
FEM approach for diagnosis of induction machines' non‐adjacent broken rotor bars by short‐time Fourier transform spectrogram
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino‐Daviu, KN Gyftakis
The Journal of Engineering 2019 (17), 4566-4570, 2019
132019
The influence of semi-magnetic wedges on the electromagnetic variables and the harmonic content in induction motors
KN Gyftakis, PA Panagiotou, J Kappatou
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1469-1474, 2012
112012
Induction motors torque analysis via frequency extraction for reliable broken rotor bar detection
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, I Arvanitakis, PA Panagiotou, ED Mitronikas
2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM) 1, 1468-1474, 2020
102020
Recent experiences with MCSA and flux condition monitoring of mechanical faults in 6kV induction motors for water pumping applications
KN Gyftakis, PA Panagiotou, D Spyrakis
2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2019
92019
Breakdown resistance analysis of traction motor winding insulation under thermal ageing
KN Gyftakis, PA Panagiotou, N Lophitis, DA Howey, MD McCulloch
2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 5819-5825, 2017
92017
Detection of simultaneous mechanical faults in 6‐kV pumping induction motors using combined MCSA and stray flux methods
KN Gyftakis, PA Panagiotou, D Spyrakis
IET Electric Power Applications 15 (5), 643-652, 2021
82021
Application of wedges for the reduction of the space and time-dependent harmonic content in squirrel-cage induction motors
KN Gyftakis, PA Panagiotou, JC Kappatou
Journal of Computational Engineering 2013, 2013
72013
FEM study of induction machines suffering from rotor electrical faults using stray flux signature analysis
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, KN Gyftakis
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1861-1867, 2018
62018
Introduction of the zero-sequence stray flux as a reliable diagnostic method of rotor electrical faults in induction motors
KN Gyftakis, PA Panagiotou, E Palomeno, SB Lee
IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2019
52019
Scheme for synchronous machine stator turn‐to‐turn protection<? show [AQ ID= Q1]?>
CA Platero, KN Gyftakis, PA Panagiotou, A Fernandez
IET Electric Power Applications 14 (4), 716-722, 2020
42020
A critical comparison on attitude estimation: From gaussian approximate filters to coordinate‐free dual optimal control
NP Koumpis, PA Panagiotou, I Arvanitakis
IET Control Theory & Applications, 2021
22021
Investigation of traction motor windings' insulation capacitance at switching frequencies under accelerated thermal stress
PA Panagiotou, KN Gyftakis, N Lophitis, MD McCulloch, DA Howey
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20