Παρακολούθηση
Daniel Weiskopf
Daniel Weiskopf
Professor of Computer Science, University of Stuttgart
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visus.uni-stuttgart.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time volume graphics
K Engel, M Hadwiger, JM Kniss, C Rezk-Salama, D Weiskopf
AK Peters, Ltd., 2006
10902006
The state of the art in flow visualization: Dense and texture‐based techniques
RS Laramee, H Hauser, H Doleisch, B Vrolijk, FH Post, D Weiskopf
Computer graphics forum 23 (2), 203-221, 2004
5212004
A taxonomy and survey of dynamic graph visualization
F Beck, M Burch, S Diehl, D Weiskopf
Computer graphics forum 36 (1), 133-159, 2017
4312017
Smart hardware-accelerated volume rendering
S Roettger, S Guthe, D Weiskopf, T Ertl, W Strasser
VisSym 3, 231-238, 2003
4192003
State of the Art of Parallel Coordinates.
J Heinrich, D Weiskopf
Eurographics (state of the art reports), 95-116, 2013
3992013
State-of-the-art of visualization for eye tracking data.
T Blascheck, K Kurzhals, M Raschke, M Burch, D Weiskopf, T Ertl
Eurovis (stars), 29, 2014
3942014
Visualization of eye tracking data: A taxonomy and survey
T Blascheck, K Kurzhals, M Raschke, M Burch, D Weiskopf, T Ertl
Computer Graphics Forum 36 (8), 260-284, 2017
3382017
The State of the Art in Visualizing Dynamic Graphs.
F Beck, M Burch, S Diehl, D Weiskopf
EuroVis (STARs), 2014
3142014
Visual interaction with dimensionality reduction: A structured literature analysis
D Sacha, L Zhang, M Sedlmair, JA Lee, J Peltonen, D Weiskopf, SC North, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 241-250, 2016
2952016
Visual analytics methodology for eye movement studies
G Andrienko, N Andrienko, M Burch, D Weiskopf
IEEE transactions on Visualization and Computer Graphics 18 (12), 2889-2898, 2012
2792012
Interactive clipping techniques for texture-based volume visualization and volume shading
D Weiskopf, K Engel, T Ertl
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 9 (3), 298-312, 2003
2592003
Parallel edge splatting for scalable dynamic graph visualization
M Burch, C Vehlow, F Beck, S Diehl, D Weiskopf
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (12), 2344-2353, 2011
2292011
Analysis and visualisation of movement: an interdisciplinary review
U Demšar, K Buchin, F Cagnacci, K Safi, B Speckmann, N Van de Weghe, ...
Movement ecology 3, 1-24, 2015
2162015
Continuous scatterplots
S Bachthaler, D Weiskopf
IEEE transactions on visualization and computer graphics 14 (6), 1428-1435, 2008
2052008
Evaluation of traditional, orthogonal, and radial tree diagrams by an eye tracking study
M Burch, N Konevtsova, J Heinrich, M Höferlin, D Weiskopf
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (12), 2440-2448, 2011
1862011
Interactive cutaway illustrations
J Diepstraten, D Weiskopf, T Ertl
Computer Graphics Forum 22 (3), 523-532, 2003
1852003
What you see is what you can change: Human-centered machine learning by interactive visualization
D Sacha, M Sedlmair, L Zhang, JA Lee, J Peltonen, D Weiskopf, SC North, ...
Neurocomputing 268, 164-175, 2017
1722017
A parallel preconditioned conjugate gradient solver for the Poisson problem on a multi-GPU platform
M Ament, G Knittel, D Weiskopf, W Strasser
2010 18th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based …, 2010
1532010
User performance and reading strategies for metro maps: An eye tracking study
R Netzel, B Ohlhausen, K Kurzhals, R Woods, M Burch, D Weiskopf
Spatial Cognition & Computation 17 (1-2), 39-64, 2017
1462017
Quality metrics for information visualization
M Behrisch, M Blumenschein, NW Kim, L Shao, M El‐Assady, J Fuchs, ...
Computer Graphics Forum 37 (3), 625-662, 2018
1452018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20