Παρακολούθηση
Konstantinos Giakoumidakis
Konstantinos Giakoumidakis
Associate Professor, Department of Nursing, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nursing Activities Score: an updated guideline for its application in the Intensive Care Unit
KG Padilha, S Stafseth, D Solms, M Hoogendoom, FJC Monge, ...
Revista da Escola de Enfermagem da USP 49, 131-137, 2015
1352015
The level of anxiety, depression and quality of life among patients with heart failure in Greece
Z Aggelopoulou, NV Fotos, AA Chatziefstratiou, K Giakoumidakis, ...
Applied Nursing Research 34, 52-56, 2017
1232017
Health‐related quality of life of patients with severe heart failure. A cross‐sectional multicentre study
NV Fotos, K Giakoumidakis, Z Kollia, P Galanis, P Copanitsanou, ...
Scandinavian journal of caring sciences 27 (3), 686-694, 2013
772013
Effects of intensive glycemic control on outcomes of cardiac surgery
K Giakoumidakis, R Eltheni, E Patelarou, S Theologou, V Patris, ...
Heart & Lung 42 (2), 146-151, 2013
592013
Risk factors for prolonged stay in cardiac surgery intensive care units
K Giakoumidakis, GI Baltopoulos, C Charitos, E Patelarou, P Galanis, ...
Nursing in critical care 16 (5), 243-251, 2011
562011
Risk factors for increased in-hospital mortality: a cohort study among cardiac surgery patients
K Giakoumidakis, GI Baltopoulos, C Charitos, E Patelarou, NV Fotos, ...
European Journal of Cardiovascular Nursing 11 (1), 25-33, 2012
482012
Predictors of prolonged stay in the intensive care unit following cardiac surgery
R Eltheni, K Giakoumidakis, H Brokalaki, P Galanis, I Nenekidis, ...
International Scholarly Research Notices 2012 (1), 691561, 2012
402012
The correlation between peri-operative hyperglycemia and mortality in cardiac surgery patients: a systematic review
K Giakoumidakis, I Nenekidis, H Brokalaki
European Journal of Cardiovascular Nursing 11 (1), 105-113, 2012
352012
Cardiac rehabilitation outcomes: modifiable risk factors
AA Chatziefstratiou, K Giakoumidakis, H Brokalaki
British Journal of Nursing 22 (4), 200-207, 2013
322013
Factors associated with delayed hospital arrival among patients with acute myocardial infarction: a cross‐sectional study in Greece
H Brokalaki, K Giakoumidakis, NV Fotos, P Galanis, E Patelarou, ...
International nursing review 58 (4), 470-476, 2011
312011
Oxygen saturation and secretion weight after endotracheal suctioning
K Giakoumidakis, Z Kostaki, E Patelarou, G Baltopoulos, H Brokalaki
British Journal of Nursing 20 (21), 1344-1351, 2011
312011
Perioperative neutrophil to lymphocyte ratio as a predictor of poor cardiac surgery patient outcomes
K Giakoumidakis, NV Fotos, A Patelarou, S Theologou, M Argiriou, ...
Pragmatic and Observational Research, 9-14, 2017
302017
Perioperative predictors of delirium and incidence factors in adult patients post cardiac surgery
S Theologou, K Giakoumidakis, C Charitos
Pragmatic and observational research, 11-19, 2018
282018
Translation and validation of the Greek “Minnesota Living with Heart Failure” questionnaire
H Brokalaki, E Patelarou, K Giakoumidakis, Z Kollia, NV Fotos, V Vivilaki, ...
Hellenic J Cardiol 56 (1), 10-19, 2015
272015
Mobile phone text messaging for improving secondary prevention in cardiovascular diseases: A systematic review
E Unal, K Giakoumidakis, E Khan, E Patelarou
Heart & Lung 47 (4), 351-359, 2018
262018
Translation and validation of the Greek version of the hypertension knowledge‐level scale
AA Chatziefstratiou, K Giakoumidakis, NV Fotos, G Baltopoulos, ...
Journal of clinical nursing 24 (23-24), 3417-3424, 2015
252015
Incidence and predictors of readmission to the cardiac surgery intensive care unit: A retrospective cohort study in Greece
K Giakoumidakis, R Eltheni, A Patelarou, V Patris, M Kuduvalli, ...
Annals of Thoracic Medicine 9 (1), 8-13, 2014
212014
Psychological disorders and quality of life among patients with chronic viral hepatitis: A single-center cross-sectional study with pair-matched healthy controls
NV Fotos, I Elefsiniotis, A Patelarou, K Giakoumidakis, E Patelarou, ...
Gastroenterology Nursing 41 (3), 206-218, 2018
192018
Scales for assessing medication adherence in patients with hypertension
A Chatziefstratiou, K Giakoumidakis, NV Fotos, G Baltopoulos, ...
British Journal of Nursing 28 (21), 1388-1392, 2019
162019
The effectiveness of nursing education on clinical outcomes of patients with heart failure: a systematic review
ZA Kollia, K Giakoumidakis, H Brokalaki
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 5 (2), 0-0, 2016
132016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20