Παρακολούθηση
Miguel Bastos Araújo
Miguel Bastos Araújo
Research Professor | MNCN-CSIC | University of Évora
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mncn.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
ML Parry, OF Canziani, JP Palutikof, PJ van der Linden, CE Hanson, ...
Cambridge University Press 2, 986, 2007
11216*2007
Ecological Niches and Geographic Distributions
AT Peterson, J Soberon, RG Pearson, RP Anderson, E Martinez-meyer, ...
Princeton Univ Pr, 2011
3473*2011
Ensemble forecasting of species distributions
MB Araújo, M New
Trends in Ecology & Evolution 22 (1), 42-47, 2007
34672007
Methods to account for spatial autocorrelation in the analysis of species distributional data: a review
C F. Dormann, J M. McPherson, M B. Araújo, R Bivand, J Bolliger, G Carl, ...
Ecography 30 (5), 609-628, 2007
33472007
Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being
GT Pecl, MB Araújo, JD Bell, J Blanchard, TC Bonebrake, IC Chen, ...
Science 355 (6332), eaai9214, 2017
30342017
Climate change threats to plant diversity in Europe
W Thuiller, S Lavorel, MB Araújo, MT Sykes, IC Prentice
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of …, 2005
29952005
BIOMOD–a platform for ensemble forecasting of species distributions
W Thuiller, B Lafourcade, R Engler, MB Araújo
Ecography 32 (3), 369-373, 2009
24512009
Five (or so) challenges for species distribution modelling
MB Araújo, A Guisan
Journal of Biogeography 33 (10), 1677-1688, 2006
23472006
Scenarios for global biodiversity in the 21st century
HM Pereira, PW Leadley, V Proença, R Alkemade, JPW Scharlemann, ...
Science 330 (6010), 1496, 2010
22952010
Ecosystem service supply and vulnerability to global change in Europe
D Schröter, W Cramer, R Leemans, IC Prentice, MB Araújo, NW Arnell, ...
Science 310 (5752), 1333, 2005
20852005
Validation of species–climate impact models under climate change
MB Araujo, RG Pearson, W Thuiller, M Erhard
Global change biology 11 (9), 1504-1513, 2005
19552005
Conservation biogeography: assessment and prospect
RJ Whittaker, MB Araújo, P Jepson, RJ Ladle, JEM Watson, KJ Willis
Diversity and distributions 11 (1), 3-23, 2005
14912005
Predicting global change impacts on plant species' distributions: future challenges
W Thuiller, C Albert, MB Araújo, PM Berry, M Cabeza, A Guisan, T Hickler, ...
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 9 (3-4), 137-152, 2008
14422008
The importance of biotic interactions for modelling species distributions under climate change
MB Araújo, M Luoto
Global Ecology and Biogeography 16 (6), 743-753, 2007
13802007
An Update of Wallace's Zoogeographic Regions of the World
BG Holt, JP Lessard, MK Borregaard, SA Fritz, MB Araújo, D Dimitrov, ...
Science 339, 74-78, 2013
13632013
Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe
MB Araújo, W Thuiller, RG Pearson
Journal of Biogeography 33 (10), 1712-1728, 2006
13422006
Uses and misuses of bioclimatic envelope modelling
MB Araújo, AT Peterson
Ecology 93, 1527–1539, 2012
12112012
Methods and uncertainties in bioclimatic envelope modelling under climate change
RK Heikkinen, M Luoto, MB Araújo, R Virkkala, W Thuiller, MT Sykes
Progress in Physical Geography 30 (6), 751-777, 2006
11882006
Model‐based uncertainty in species range prediction
RG Pearson, W Thuiller, MB Araújo, E Martinez‐Meyer, L Brotons, ...
Journal of biogeography 33 (10), 1704-1711, 2006
11472006
Presence‐absence versus presence‐only modelling methods for predicting bird habitat suitability
L Brotons, W Thuiller, MB Araújo, AH Hirzel
Ecography 27 (4), 437-448, 2004
11282004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20