Παρακολούθηση
Pablo A. Parrilo
Pablo A. Parrilo
Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Guaranteed minimum-rank solutions of linear matrix equations via nuclear norm minimization
B Recht, M Fazel, PA Parrilo
SIAM Review 52 (3), 471-501, 2010
37242010
Structured semidefinite programs and semialgebraic geometry methods in robustness and optimization
PA Parrilo
California Institute of Technology, 2000
23832000
Constrained consensus and optimization in multi-agent networks
A Nedic, A Ozdaglar, PA Parrilo
IEEE Transactions on Automatic Control 55 (4), 922-938, 2010
18322010
Semidefinite programming relaxations for semialgebraic problems
PA Parrilo
Mathematical Programming 96 (2), 293-320, 2003
17572003
The convex geometry of linear inverse problems
V Chandrasekaran, B Recht, PA Parrilo, AS Willsky
Foundations of Computational Mathematics 12 (6), 805-849, 2010
13432010
Rank-sparsity incoherence for matrix decomposition
V Chandrasekaran, S Sanghavi, PA Parrilo, AS Willsky
SIAM Journal on Optimization 21, 572, 2011
11352011
Semidefinite Optimization and Convex Algebraic Geometry
G Blekherman, P Parrilo, R Thomas
SIAM 13, xix + 471, 2011
6362011
Introducing SOSTOOLS: A general purpose sum of squares programming solver
S Prajna, A Papachristodoulou, PA Parrilo
Decision and Control, 2002, Proceedings of the 41st IEEE Conference on 1 …, 2002
6242002
SOSTOOLS: Sum of squares optimization toolbox for MATLAB
S Prajna, A Papachristodoulou, P Seiler, PA Parrilo
Users guide, 2004
554*2004
Latent variable graphical model selection via convex optimization
V Chandrasekaran, PA Parrilo, AS Willsky
Communication, Control, and Computing (Allerton), 2010 48th Annual Allerton …, 2010
5332010
Minimizing polynomial functions
PA Parrilo, B Sturmfels
Algorithmic and quantitative real algebraic geometry, DIMACS Series in …, 2003
4632003
Complete family of separability criteria
AC Doherty, PA Parrilo, FM Spedalieri
Physical Review A 69 (2), 022308, 2004
4112004
Distinguishing separable and entangled states
AC Doherty, PA Parrilo, FM Spedalieri
Physical Review Letters 88 (18), 187904, 2002
4022002
Symmetry groups, semidefinite programs, and sums of squares
K Gatermann, PA Parrilo
Journal of Pure and Applied Algebra 192 (1), 95-128, 2004
3982004
Nonlinear control synthesis by convex optimization
S Prajna, PA Parrilo, A Rantzer
Automatic Control, IEEE Transactions on 49 (2), 310-314, 2004
3262004
Positive polynomials in control
D Henrion, A Garulli
Springer-Verlag New York Inc, 2005
3092005
Optimality of affine policies in multi-stage robust optimization
D Bertsimas, DA Iancu, PA Parrilo
Decision and Control, 2009 held jointly with the 2009 28th Chinese Control …, 2009
2522009
SOSTOOLS: Sum of squares optimization toolbox for MATLAB
A Papachristodoulou, J Anderson, G Valmorbida, S Prajna, P Seiler, ...
2112013
ℋ2-optimal decentralized control over posets: A state space solution for state-feedback
P Shah, PA Parrilo
Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on, 6722-6727, 2010
199*2010
The Lax conjecture is true
AS Lewis, PA Parrilo, MV Ramana
Proceedings of the American Mathematical Society 133 (9), 2495-2500, 2005
1962005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20