Παρακολούθηση
Martin Dahlqvist
Martin Dahlqvist
Materials Design Division, Department of Physics, Chemistry, and Biology (IFM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two-dimensional Mo1.33C MXene with divacancy ordering prepared from parent 3D laminate with in-plane chemical ordering
Q Tao, M Dahlqvist, J Lu, S Kota, R Meshkian, J Halim, J Palisaitis, ...
Nature communications 8 (1), 14949, 2017
6202017
W‐Based Atomic Laminates and Their 2D Derivative W1.33C MXene with Vacancy Ordering
R Meshkian, M Dahlqvist, J Lu, B Wickman, J Halim, J Thörnberg, Q Tao, ...
Advanced materials 30 (21), 1706409, 2018
2762018
Experimental and theoretical characterization of ordered MAX phases Mo2TiAlC2 and Mo2Ti2AlC3
B Anasori, M Dahlqvist, J Halim, EJ Moon, J Lu, BC Hosler, EN Caspi, ...
Journal of Applied Physics 118 (9), 2015
2532015
Stability trends of M A X phases from first principles
M Dahlqvist, B Alling, J Rosén
Physical Review B 81 (22), 220102, 2010
2512010
Theoretical stability and materials synthesis of a chemically ordered MAX phase, Mo2ScAlC2, and its two-dimensional derivate Mo2ScC2 MXene
R Meshkian, Q Tao, M Dahlqvist, J Lu, L Hultman, J Rosen
Acta Materialia 125, 476-480, 2017
2152017
Synthesis of Ti3AuC2, Ti3Au2C2 and Ti3IrC2 by noble metal substitution reaction in Ti3SiC2 for high-temperature-stable Ohmic contacts to SiC
H Fashandi, M Dahlqvist, J Lu, J Palisaitis, SI Simak, IA Abrikosov, ...
Nature materials 16 (8), 814-818, 2017
1822017
Prediction and synthesis of a family of atomic laminate phases with Kagomé-like and in-plane chemical ordering
M Dahlqvist, J Lu, R Meshkian, Q Tao, L Hultman, J Rosen
Science advances 3 (7), e1700642, 2017
1822017
Magnetic self-organized atomic laminate from first principles and thin film synthesis
AS Ingason, A Mockute, M Dahlqvist, F Magnus, S Olafsson, UB Arnalds, ...
Physical review letters 110 (19), 195502, 2013
1722013
A Nanolaminated Magnetic Phase: Mn2GaC
AS Ingason, A Petruhins, M Dahlqvist, F Magnus, A Mockute, B Alling, ...
Materials Research Letters 2 (2), 89-93, 2014
1542014
Magnetic MAX phases from theory and experiments; a review
AS Ingason, M Dahlqvist, J Rosén
Journal of Physics: Condensed Matter 28 (43), 433003, 2016
1442016
Boridene: Two-dimensional Mo4/3B2-x with ordered metal vacancies obtained by chemical exfoliation
J Zhou, J Palisaitis, J Halim, M Dahlqvist, Q Tao, I Persson, L Hultman, ...
Science 373 (6556), 801-805, 2021
1362021
Phase stability of Ti2AlC upon oxygen incorporation: A first-principles investigation
M Dahlqvist, B Alling, IA Abrikosov, J Rosén
Physical Review B 81 (2), 024111, 2010
1242010
Atomically Layered and Ordered Rare-Earth i-MAX Phases: A New Class of Magnetic Quaternary Compounds
Q Tao, J Lu, M Dahlqvist, A Mockute, S Calder, A Petruhins, R Meshkian, ...
Chemistry of Materials 31 (7), 2476-2485, 2019
1132019
Synthesis and ab initio calculations of nanolaminated (Cr,Mn)2AlC compounds
A Mockute, M Dahlqvist, J Emmerlich, L Hultman, JM Schneider, ...
Physical Review B 87 (9), 094113, 2013
1122013
Origin of Chemically Ordered Atomic Laminates (i-MAX): Expanding the Elemental Space by a Theoretical/Experimental Approach
M Dahlqvist, A Petruhins, J Lu, L Hultman, J Rosen
ACS nano 12 (8), 7761-7770, 2018
1032018
Magnetic nanoscale laminates with tunable exchange coupling from first principles
M Dahlqvist, B Alling, IA Abrikosov, J Rosén
Physical Review B 84 (22), 220403, 2011
882011
Discovery of the Ternary Nanolaminated Compound Nb2GeC by a Systematic Theoretical-Experimental Approach
P Eklund, M Dahlqvist, O Tengstrand, L Hultman, J Lu, N Nedfors, ...
Physical Review Letters 109 (3), 035502, 2012
872012
Structural and chemical determination of the new nanolaminated carbide Mo2Ga2C from first principles and materials analysis
CC Lai, R Meshkian, M Dahlqvist, J Lu, LÅ Näslund, O Rivin, EN Caspi, ...
Acta Materialia 99, 157-164, 2015
852015
Ti 2 Au 2 C and Ti 3 Au 2 C 2 formed by solid state reaction of gold with Ti 2 AlC and Ti 3 AlC 2
H Fashandi, CC Lai, M Dahlqvist, J Lu, J Rosén, L Hultman, G Greczynski, ...
Chemical Communications 53 (69), 9554-9557, 2017
742017
Order and disorder in quaternary atomic laminates from first-principles calculations
M Dahlqvist, J Rosen
Physical Chemistry Chemical Physics 17 (47), 31810-31821, 2015
742015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20