Παρακολούθηση
Diane Kelly
Diane Kelly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utk.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implicit feedback for inferring user preference: a bibliography
D Kelly, J Teevan
Acm Sigir Forum 37 (2), 18-28, 2003
10402003
Methods for evaluating interactive information retrieval systems with users
D Kelly
Foundations and Trends® in Information Retrieval 3 (1–2), 1-224, 2009
8042009
Overview of the TREC 2007 question answering track.
HT Dang, D Kelly, J Lin
Trec 7, 63, 2007
4022007
Display time as implicit feedback: understanding task effects
D Kelly, NJ Belkin
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
2962004
Reading time, scrolling and interaction: exploring implicit sources of user preferences for relevance feedback
D Kelly, NJ Belkin
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
2302001
Query length in interactive information retrieval
NJ Belkin, D Kelly, G Kim, JY Kim, HJ Lee, G Muresan, MC Tang, XJ Yuan, ...
Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on …, 2003
2172003
A study on the effects of personalization and task information on implicit feedback performance
RW White, D Kelly
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
1812006
The effects of topic familiarity on information search behavior
D Kelly, C Cool
Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries, 74-75, 2002
1772002
How query cost affects search behavior
L Azzopardi, D Kelly, K Brennan
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
160*2013
Iterative exploration, design and evaluation of support for query reformulation in interactive information retrieval
NJ Belkin, C Cool, D Kelly, SJ Lin, SY Park, J Perez-Carballo, C Sikora
Information Processing & Management 37 (3), 403-434, 2001
1602001
Development and evaluation of search tasks for IIR experiments using a cognitive complexity framework
D Kelly, J Arguello, A Edwards, W Wu
Proceedings of the 2015 international conference on the theory of …, 2015
1532015
A comparison of query and term suggestion features for interactive searching
D Kelly, K Gyllstrom, EW Bailey
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
1452009
A systematic review of interactive information retrieval evaluation studies, 1967–2006
D Kelly, CR Sugimoto
Journal of the American Society for Information Science and Technology 64 (4 …, 2013
1372013
The loquacious user: a document-independent source of terms for query expansion
D Kelly, VD Dollu, X Fu
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
1012005
Grannies, tanning beds, tattoos and NASCAR: Evaluation of search tasks with varying levels of cognitive complexity
WC Wu, D Kelly, A Edwards, J Arguello
Proceedings of the 4th information interaction in context symposium, 254-257, 2012
992012
Measuring online information seeking context, Part 1: Background and method
D Kelly
Journal of the American Society for Information Science and Technology 57 …, 2006
972006
Evaluation challenges and directions for information-seeking support systems
D Kelly, S Dumais, JO Pedersen
Computer 42 (03), 60-66, 2009
912009
Elicitation of term relevance feedback: an investigation of term source and context
D Kelly, X Fu
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
842006
Questionnaire mode effects in interactive information retrieval experiments
D Kelly, DJ Harper, B Landau
Information processing & management 44 (1), 122-141, 2008
822008
Eliciting better information need descriptions from users of information search systems
D Kelly, X Fu
Information Processing & Management 43 (1), 30-46, 2007
822007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20