Παρακολούθηση
Saša Salapura
Saša Salapura
Univerzitet PIM, Faculty Of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univerzitetpim.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation
N Kuduz, S Salapura
2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 1-6, 2020
22020
Energy Efficient Solar Tracking System Using IOT
S Salapura
rd INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, February 2024, Paris, 2024
2024
Principles Of Sun Tracking IoT Solar Panels
S Salapura
15th INTERNATIONAL CONGRESS SCIENTIFIC RESEARCH CHINA TO ADRIATIC, Baku …, 2024
2024
TRANSFORMING HEALTHCARE DELIVERY WITH IOT
BRK Saša Salapura
11. EUROASIA International Congress on Scientific Research, Cappadocia …, 2023
2023
THE INTERNET OF THINGS IN HEALTHCARE INDUSTRY
S Salapura
II INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT STED …, 2023
2023
A New Approach To Iot In Healthcare Industry
S Salapura
10th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin …, 2023
2023
Power Saving Techniques for Iot Devices
S Salapura
Research Inventy : International Journal of Engineering and Science, 2022
2022
OPTIMIZACIJA POTROŠNJE IoT UREĐAJA IZGRAĐENIH NA AVR ARHITEKTURI
NK Saša Salapura
STED 2021 Trebinje, 2021
2021
Securing CAN BUS Communication with Symmetric Key Encryption
GM Saša Salapura, Nebojša Kuduz
IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, STED …, 2020
2020
"Nadzor nivoa vodostaja rijeka upotrebom IoT"
KN Salapura Sasa
Međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2019 …, 2019
2019
"Application Of Elk Stack For Analysys And Visualization Of Events From The Iot Network",
SS Kuduz Nebojsa
International Conference On Social And Technological Development, STED 2019 …, 2019
2019
IoT based smart building monitoring system
S Salapura
STED JOURNAL – Journal of Social and Technological Development, Banja Luka …, 2019
2019
Primjena IoT rješenja za upravljanje pametnim zgradama
S Salapura
Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju 1 (1), 28-35, 2019
2019
“Retail Mobile Applications Design”
dr Saša Salapura, dr Biljana Rađenović Kozić
10th EPIEM/ESTIEM Conference “Creating Value”, Graz, Austria, May 2018, 2018
2018
Creating Value: Conference Proceedings of the 10th EPIEM/ESTIEM Conference. 4th May 2018
SO Grbenic, A Omazic
BWL Schriftenreihe, 2018
2018
ANALI POSLOVNE EKONOMIJE broj 18 (april 2018.) Godina X (sveska 1)
SP Vujanić, I Džombić, B Mitić
ANALI POSLOVNE EKONOMIJE, 2018
2018
Alternativni sistemi plaćanja mobilnim uređajima na lokaciji trgovca
S Salapura, D Vučić
XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Jahorina, BiH, 2017
2017
“Mobile devices payments as alternative for small payments (device–to-device payment)”,
dr Saša Salapura, mr. Dalibor Vučić
Innovative Ideas in Science 2016 Conference (IIS 2016), Baia Mare, Romania …, 2016
2016
Measuring the quality of mobile payment service m:Pay
dipl.ing. dr Saša Salapura, dipl.ing.,Vesna Žlof
MIPRO 2016 – 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku …, 2016
2016
Mobile payment service m:Pay
SS Vesna Žlof, dipl.ing.
MIPRO 2016 – 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20