Παρακολούθηση
Dimitrios Louloudakis
Dimitrios Louloudakis
Postdoctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermochromic amorphous VO2 coatings grown by APCVD using a single-precursor
D Vernardou, D Louloudakis, E Spanakis, N Katsarakis, E Koudoumas
Solar energy materials and solar cells 128, 36-40, 2014
702014
A study of the electromagnetic shielding mechanisms in the GHz frequency range of graphene based composite layers
E Drakakis, E Kymakis, G Tzagkarakis, D Louloudakis, M Katharakis, ...
Applied Surface Science 398, 15-18, 2017
572017
Low pressure CVD of electrochromic WO3 at 400° C
D Vernardou, K Psifis, D Louloudakis, G Papadimitropoulos, ...
Journal of the Electrochemical Society 162 (9), H579, 2015
442015
Electrochemical properties of vanadium oxide coatings grown by hydrothermal synthesis on FTO substrates
D Vernardou, D Louloudakis, E Spanakis, N Katsarakis, E Koudoumas
New Journal of Chemistry 38 (5), 1959-1964, 2014
432014
Thermochromic vanadium oxide coatings grown by APCVD at low temperatures
D Louloudakis, D Vernardou, E Spanakis, N Katsarakis, E Koudoumas
Physics Procedia 46, 137-141, 2013
422013
Hydrothermally grown β-V2O5 electrode at 95° C
D Vernardou, M Apostolopoulou, D Louloudakis, N Katsarakis, ...
Journal of colloid and interface science 424, 1-6, 2014
412014
Electrochemical properties of vanadium oxide coatings grown by APCVD on glass substrates
D Louloudakis, D Vernardou, E Spanakis, N Katsarakis, E Koudoumas
Surface and Coatings Technology 230, 186-189, 2013
402013
Electrochromic response and porous structure of WO3 cathode layers
D Louloudakis, K Mouratis, J Gil-Rostra, E Koudoumas, R Alvarez, ...
Electrochimica Acta 376, 138049, 2021
372021
Porous CuWO4/WO3 composite films with improved electrochromic properties prepared by sparking method
W Thongpan, D Louloudakis, P Pooseekheaw, T Kumpika, E Kantarak, ...
Materials Letters 257, 126747, 2019
302019
Hydrothermal growth and characterization of shape-controlled NH 4 V 3 O 8
D Vernardou, M Apostolopoulou, D Louloudakis, N Katsarakis, ...
New Journal of Chemistry 38 (5), 2098-2104, 2014
262014
One-pot synthesis of WO3 structures at 95 °C using HCl
K Christou, D Louloudakis, D Vernardou, N Katsarakis, E Koudoumas
Journal of Sol-Gel Science and Technology 73, 520-526, 2015
252015
Atmospheric pressure chemical vapor deposition of amorphous tungsten doped vanadium dioxide for smart window applications
D Louloudakis, D Vernardou, E Spanakis, M Suchea, G Kenanakis, ...
Advanced Materials Letters 7 (3), 192-196, 2016
242016
Functional properties of APCVD VO2 layers
D Vernardou, D Louloudakis, E Spanakis, N Katsarakis, E Koudoumas
Int. J. Thin Films Sci. Technol 4, 187-191, 2015
222015
Electrochemical properties of opal-V6O13 composites
D Vernardou, M Apostolopoulou, D Louloudakis, E Spanakis, ...
Journal of alloys and compounds 586, 621-626, 2014
212014
Effect of O2 flow rate on the electrochromic response of WO3 grown by LPCVD
K Psifis, D Louloudakis, D Vernardou, E Spanakis, G Papadimitropoulos, ...
physica status solidi (c) 12 (7), 1011-1015, 2015
202015
Effect of solution chemistry on the characteristics of hydrothermally grown WO3 for electroactive applications
K Christou, D Louloudakis, D Vernardou, C Savvakis, N Katsarakis, ...
Thin Solid Films 594, 333-337, 2015
182015
Electrochromic properties of tungsten oxide films prepared by sparking method using external electric field
W Thongpan, D Louloudakis, P Pooseekheaw, T Kumpika, E Kantarak, ...
Thin Solid Films 682, 135-141, 2019
162019
Novel spark method for deposition of metal oxide thin films: Deposition of hexagonal tungsten oxide
D Louloudakis, W Thongpan, K Mouratis, E Koudoumas, G Kiriakidis, ...
physica status solidi (a) 216 (7), 1800513, 2019
162019
Electrochemical performance of vanadium oxide coatings grown using atmospheric pressure CVD
D Vernardou, M Apostolopoulou, D Louloudakis, N Katsarakis, ...
Chemical Vapor Deposition 21 (10-11-12), 369-374, 2015
152015
Oxygen source-oriented control of atmospheric pressure chemical vapor deposition of VO2 for capacitive applications
D Vernardou, A Bei, D Louloudakis, N Katsarakis, E Koudoumas
Journal of Electrochemical Science and Engineering 6 (2), 165-173, 2016
132016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20