Παρακολούθηση
Bojan Lazar
Bojan Lazar
Department of Biodiversity, University of Primorska, Koper, Slovenia EU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hpm.hr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Loggerhead turtles in the Mediterranean: present knowledge and conservation perspectives
D Margaritoulis, R Argano, I Baran, F Bentivegna, MN Bradai, JA Camiñas, ...
Loggerhead Sea Turtles (editors: AB Bolten and BE Witherington). Smithsonian …, 2003
3682003
Global research priorities to mitigate plastic pollution impacts on marine wildlife
AC Vegter, M Barletta, C Beck, J Borrero, H Burton, ML Campbell, ...
Endangered Species Research 25 (3), 225-247, 2014
3502014
Ingestion of marine debris by loggerhead sea turtles, Caretta caretta, in the Adriatic Sea
B Lazar, R Gračan
Marine pollution bulletin 62 (1), 43-47, 2011
2792011
Mediterranean sea turtles: current knowledge and priorities for conservation and research
P Casale, AC Broderick, JA Camiñas, L Cardona, C Carreras, ...
Endangered species research 36, 229-267, 2018
1712018
Tag recoveries of the loggerhead sea turtle Caretta caretta in the eastern Adriatic Sea: implications for conservation
B Lazar, D Margaritoulis, N Tvrtković
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 84 (2 …, 2004
922004
Accumulation of organochlorine contaminants in loggerhead sea turtles, Caretta caretta, from the eastern Adriatic Sea
B Lazar, L Maslov, SH Romanić, R Gračan, B Krauthacker, D Holcer, ...
Chemosphere 82 (1), 121-129, 2011
792011
Foraging grounds, movement patterns and habitat connectivity of juvenile loggerhead turtles (Caretta caretta) tracked from the Adriatic Sea
P Casale, M Affronte, D Scaravelli, B Lazar, C Vallini, P Luschi
Marine biology 159, 1527-1535, 2012
722012
Foraging grounds, movement patterns and habitat connectivity of juvenile loggerhead turtles (Caretta caretta) tracked from the Adriatic Sea
P Casale, M Affronte, D Scaravelli, B Lazar, C Vallini, P Luschi
Marine biology 159, 1527-1535, 2012
722012
Loggerhead sea turtles (Caretta caretta) as bioturbators in neritic habitats: an insight through the analysis of benthic molluscs in the diet
B Lazar, R Gračan, J Katić, D Zavodnik, A Jaklin, N Tvrtković
Marine Ecology 32 (1), 65-74, 2011
672011
Marine turtles in the eastern part of the Adriatic Sea: preliminary research
B Lazar, N Tvrtkovic
Oceanographic Literature Review 12 (42), 1106, 1995
661995
Sex ratios of juvenile loggerhead sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean Sea
P Casale, B Lazar, S Pont, J Tomás, N Zizzo, F Alegre, J Badillo, ...
Marine Ecology Progress Series 324, 281-285, 2006
492006
Light and shade in marine conservation across European and Contiguous Seas
S Fraschetti, C Pipitone, AD Mazaris, G Rilov, F Badalamenti, ...
Frontiers in marine science 5, 420, 2018
422018
The coherence of the European Union marine Natura 2000 network for wide-ranging charismatic species: A Mediterranean case study
CM Fortuna, A Cañadas, D Holcer, B Brecciaroli, GP Donovan, B Lazar, ...
Frontiers in Marine Science 5, 356, 2018
312018
Advancing marine conservation in European and contiguous seas with the MarCons Action
S Katsanevakis, P Mackelworth, M Coll, S Fraschetti, V Mačić, S Giakoumi, ...
Research Ideas and Outcomes 3, e11884, 2017
312017
Temporal and spatial distribution of the loggerhead sea turtle, Caretta caretta, in the eastern Adriatic Sea: a seasonal migration pathway
B Lazar, PG Borboroglu, N Tvrtkovic, V Ziza
Twenty-Second Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, 283-284, 2003
302003
Migrations of the loggerhead sea turtle (Caretta caretta) into the Adriatic Sea
B Lazar, D Margaritoulis, N Tvrtkovic
Nat. Croat 4 (1), 59-74, 1998
301998
Gastrointestinal helminth community of loggerhead sea turtle Caretta caretta in the Adriatic Sea
R Gračan, I Mladineo, M Kučinić, B Lazar, G Lacković
Diseases of aquatic organisms 99 (3), 227-236, 2012
282012
The presence of the green sea turtle, Chelonia mydas, in the Adriatic Sea
B Lazar, P Casale, N Tvrtkovic, V Kozul, P Tutman, N Glavic
Herpetological Journal 14, 143-148, 2004
282004
Global research priorities to mitigate plastic pollution impacts on marine wildlife. Endanger. Species Res. 25, 225–247
AC Vegter, M Barletta, C Beck, J Borrero, H Burton, ML Campbell, ...
232014
Feeding ecology of “pelagic” loggerhead turtles, Caretta caretta, in the northern Adriatic Sea: proof of an early ontogenetic habitat shift
B Lazar, R Gracan, D Zavodnik, N Tvrtkovic, H Kalb, AS Rohde, ...
Proc 25th annu symp on sea turtle biology and conservation, 2008
232008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20