Παρακολούθηση
서동욱, Dong-Wook Seo, D.-W. Seo
서동욱, Dong-Wook Seo, D.-W. Seo
Associate Professor, Korea Maritime & Ocean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kmou.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal coupling to achieve maximum output power in a WPT system
DW Seo, JH Lee, HS Lee
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (6), 3994-3998, 2015
1022015
V2X-based vehicular positioning: Opportunities, challenges, and future directions
SW Ko, H Chae, K Han, S Lee, DW Seo, K Huang
IEEE Wireless Communications 28 (2), 144-151, 2021
612021
Study on Two‐Coil and Four‐Coil Wireless Power Transfer Systems Using Z‐Parameter Approach
DW Seo, JH Lee, HS Lee
Etri Journal 38 (3), 568-578, 2016
492016
Comparative analysis of two-and three-coil WPT systems based on transmission efficiency
DW Seo
IEEE Access 7, 151962-151970, 2019
452019
Dynamic RCS estimation of chaff clouds
DW Seo, HJ Nam, OJ Kwon, NH Myung
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 48 (3), 2114-2127, 2012
362012
Frequency-tuning method using the reflection coefficient in a wireless power transfer system
DW Seo, JH Lee
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 27 (11), 959-961, 2017
342017
Capacitively coupled microstrip comb-line array antennas for millimeter-wave applications
JH Lee, JM Lee, KC Hwang, DW Seo, DS Shin, C Lee
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 19 (8), 1336-1339, 2020
332020
Scattering analysis of open-ended cavity with inner object
SH Choi, DW Seo, NH Myung
Journal of Electromagnetic Waves and Applications 21 (12), 1689-1702, 2007
252007
Generalized equivalent conductor method for a chaff cloud with an arbitrary orien-tation distribution
DW Seo, JH Yoo, KI Kwon, NH Myung
Progress In Electromagnetics Research 105, 333-346, 2010
242010
Design of implantable rectangular spiral antenna for wireless biotelemetry in MICS band
JH Lee, DW Seo, HS Lee
ETRI Journal 37 (2), 204-211, 2015
232015
Development of ECG monitoring system and implantable device with wireless charging
JH Lee, DW Seo
Micromachines 10 (1), 38, 2019
222019
The effect of fiber orientation distribution on the effective permittivity of fiber composite materials
DW Seo, HJ Kim, KU Bae, NH Myung
Journal of Electromagnetic Waves and Applications 24 (17-18), 2419-2430, 2010
172010
Capacitance tuning method for maximum output power in multiple-transmitter wireless power transfer system
SJ Jeon, DW Seo
IEEE Access 8, 181674-181682, 2020
142020
Integration of resonant coil for wireless power transfer and implantable antenna for signal transfer
DW Seo, JH Lee, H Lee
International Journal of Antennas and Propagation 2016, 2016
142016
A prosthetic socket with active volume compensation for amputated lower limb
JH Seo, HJ Lee, DW Seo, DK Lee, OW Kwon, MK Kwak, KH Lee
Sensors 21 (2), 407, 2021
132021
Open‐loop self‐adaptive wireless power transfer system for medical implants
WSL D.-W. Seo, S.-T. Khang, S.-C. Chae, J.-W. Yu, G.-K. Lee
Microwave and Optical Technology Letters 58 (6), 1271–1275, 2016
132016
Method for adjusting single matching network for high‐power transfer efficiency of wireless power transfer system
DW Seo, JH Lee, H Lee
ETRI Journal 38 (5), 962-971, 2016
122016
A novel compact coplanar waveguide bandstop filter based on split-ring resonators
H Lim, JH Lee, SH Lim, DW Seo, DH Shin, NH Myung
Proceeding of ISAP2007, 2007
122007
A novel compact coplanar waveguide bandstop filter based on split-ring resonators
H Lim, JH Lee, SH Lim, DW Seo, DH Shin, NH Myung
Proceeding of ISAP2007, 2007
122007
Classification of space objects by using deep learning with micro-Doppler signature images
K Jung, JI Lee, N Kim, S Oh, DW Seo
Sensors 21 (13), 4365, 2021
112021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20