Παρακολούθηση
Claudio Cicconetti
Claudio Cicconetti
IIT-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quality of service support in IEEE 802.16 networks
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, C Eklund
IEEE network 20 (2), 50-55, 2006
6022006
Performance evaluation of the IEEE 802.16 MAC for QoS support
C Cicconetti, A Erta, L Lenzini, E Mingozzi
IEEE Transactions on mobile computing 6 (1), 26-38, 2006
3682006
Serverless edge computing: vision and challenges
MS Aslanpour, AN Toosi, C Cicconetti, B Javadi, P Sbarski, D Taibi, ...
Proceedings of the 2021 Australasian computer science week multiconference, 1-10, 2021
1662021
An SDN-based network architecture for extremely dense wireless networks
H Ali-Ahmad, C Cicconetti, A De la Oliva, V Mancuso, MR Sama, P Seite, ...
2013 IEEE SDN for Future Networks and Services (SDN4FNS), 1-7, 2013
1432013
User-level performance evaluation of voip using ns-2
A Bacioccola, C Cicconetti, G Stea
1st International ICST Workshop on Network Simulation Tools, 2010
1402010
CROWD: an SDN approach for DenseNets
H Ali-Ahmad, C Cicconetti, A de la Oliva, M Dräxler, R Gupta, V Mancuso, ...
2013 second European workshop on software defined networks, 25-31, 2013
1322013
A decentralized framework for serverless edge computing in the internet of things
C Cicconetti, M Conti, A Passarella
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (2), 2166-2180, 2020
942020
Bandwidth balancing in multi-channel IEEE 802.16 wireless mesh networks
C Cicconetti, IF Akyildiz, L Lenzini
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
902007
A software architecture for simulating IEEE 802.11 e HCCA
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IPS-MoMe’05: Proceeding from the 3rd Workshop on Internet Performance …, 2005
782005
FEBA: A bandwidth allocation algorithm for service differentiation in IEEE 802.16 mesh networks
C Cicconetti, IF Akyildiz, L Lenzini
IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (3), 884-897, 2008
712008
An integrated framework for enabling effective data collection and statistical analysis with ns-2
C Cicconetti, E Mingozzi, G Stea
Proceedings of the 2006 Workshop on ns-3, 11-es, 2006
692006
Design and performance analysis of the Real-Time HCCA scheduler for IEEE 802.11 e WLANs
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
Computer Networks 51 (9), 2311-2325, 2007
602007
Scheduling and dynamic relocation for IEEE 802.11 s mesh deterministic access
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi
2008 5th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2008
572008
IEEE 802.16: History, status and future trends
A Bacioccola, C Cicconetti, C Eklund, L Lenzini, Z Li, E Mingozzi
Computer Communications 33 (2), 113-123, 2010
562010
Performance analysis of an LTE gateway for the IoT
L Costantino, N Buonaccorsi, C Cicconetti, R Mambrini
2012 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2012
542012
Toward distributed computing environments with serverless solutions in edge systems
C Cicconetti, M Conti, A Passarella, D Sabella
IEEE Communications Magazine 58 (3), 40-46, 2020
512020
G-PaMeLA: A divide-and-conquer approach for joint channel assignment and routing in multi-radio multi-channel wireless mesh networks
V Gardellin, SK Das, L Lenzini, C Cicconetti, E Mingozzi
Journal of parallel and distributed computing 71 (3), 381-396, 2011
482011
A downlink data region allocation algorithm for IEEE 802.16 e OFDMA
A Bacioccola, C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, A Erta
2007 6th International Conference on Information, Communications & Signal …, 2007
472007
An efficient cross layer scheduler for multimedia traffic in wireless local area networks with IEEE 802.11 e HCCA
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 11 (3), 31-46, 2007
472007
Efficient two-dimensional data allocation in IEEE 802.16 OFDMA
C Cicconetti, L Lenzini, A Lodi, S Martello, E Mingozzi, M Monaci
IEEE/ACM Transactions on Networking 22 (5), 1645-1658, 2013
452013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20