Παρακολούθηση
Mei Yang
Mei Yang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unlv.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Updated emission inventories for speciated atmospheric mercury from anthropogenic sources in China
L Zhang, S Wang, L Wang, Y Wu, L Duan, Q Wu, F Wang, M Yang, ...
Environmental Science & Technology 49 (5), 3185-3194, 2015
3562015
Multiserver scheduling system and method for a fast switching element
PN Golla, G Damm, J Blanton, M Yang, D Verchere, HC Cankaya, ...
US Patent 7,023,840, 2006
1642006
Performance analysis of error control codes for wireless sensor networks
G Balakrishnan, M Yang, Y Jiang, Y Kim
Fourth international conference on information technology (ITNG'07), 876-879, 2007
1342007
A QoS supporting scheduling algorithm for optical burst switching DWDM networks
M Yang, SQ Zheng, D Verchere
GLOBECOM'01. IEEE Global Telecommunications Conference (Cat. No. 01CH37270 …, 2001
1172001
Mercury transformation and speciation in flue gases from anthropogenic emission sources: a critical review
L Zhang, S Wang, Q Wu, F Wang, CJ Lin, L Zhang, M Hui, M Yang, H Su, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 16 (4), 2417-2433, 2016
1162016
A generic optical router design for photonic network-on-chips
X Tan, M Yang, L Zhang, Y Jiang, J Yang
Journal of Lightwave Technology 30 (3), 368-376, 2011
932011
Tunable Fano resonances based on two-beam interference in microring resonator
T Hu, P Yu, C Qiu, H Qiu, F Wang, M Yang, X Jiang, H Yu, J Yang
Applied physics letters 102 (1), 011112, 2013
692013
Algorithm-hardware codesign of fast parallel round-robin arbiters
SQ Zheng, M Yang
IEEE transactions on parallel and distributed systems 18 (1), 84-95, 2006
682006
An energy-efficient scheduling scheme for time-constrained tasks in local mobile clouds
T Shi, M Yang, X Li, Q Lei, Y Jiang
Pervasive and Mobile Computing 27, 90-105, 2016
622016
EECCR: An Energy-Efficient -Coverage and -Connectivity Routing Algorithm Under Border Effects in Heterogeneous Sensor Networks
Y Jin, L Wang, JY Jo, Y Kim, M Yang, Y Jiang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 58 (3), 1429-1442, 2008
602008
SFRIC: a secure fast roaming scheme in wireless LAN using ID-based cryptography
Y Kim, W Ren, JY Jo, M Yang, Y Jiang, J Zheng
2007 IEEE International Conference on Communications, 1570-1575, 2007
582007
On self-tuning networks-on-chip for dynamic network-flow dominance adaptation
X Wang, M Yang, Y Jiang, P Liu, M Daneshtalab, M Palesi, T Mak
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 13 (2s), 1-21, 2014
572014
Wavelength-selective 4× 4 nonblocking silicon optical router for networks-on-chip
T Hu, H Qiu, P Yu, C Qiu, W Wang, X Jiang, M Yang, J Yang
Optics letters 36 (23), 4710-4712, 2011
532011
On a scalable, non-blocking optical router for photonic networks-on-chip designs
X Tan, M Yang, L Zhang, Y Jiang, J Yang
2011 Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO), 1-4, 2011
532011
Modeling a grid-based problem solving environment for mobile devices
S Kurkovsky, A Ray, M Yang
International Conference on Information Technology: Coding and Computing …, 2004
512004
Pulsing RoQ DDoS attack and defense scheme in mobile ad hoc networks
W Ren, DY Yeung, H Jin, M Yang
International Journal of Network Security 4 (2), 227-234, 2007
502007
CNPGSDP: An efficient group-based service discovery protocol for MANETs
Z Gao, L Wang, M Yang, X Yang
Computer Networks 50 (16), 3165-3182, 2006
422006
Airborne measurements of CO2 column concentrations made with a pulsed IPDA lidar using a multiple-wavelength-locked laser and HgCdTe APD detector
JB Abshire, AK Ramanathan, H Riris, GR Allan, X Sun, WE Hasselbrack, ...
Atmospheric Measurement Techniques 11 (4), 2001-2025, 2018
412018
An efficient scheduling algorithm for CIOQ switches with space-division multiplexing expansion
M Yang, SQ Zheng
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
402003
A power-aware mapping approach to map IP cores onto NoCs under bandwidth and latency constraints
X Wang, M Yang, Y Jiang, P Liu
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 7 (1), 1-30, 2010
372010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20