Παρακολούθηση
Luz Abril Torres-Méndez
Luz Abril Torres-Méndez
Researcher Professor at Cinvestav Saltillo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cinvestav.edu.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2782007
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1692005
AQUA: an aquatic walking robot
C Georgiades, A German, A Hogue, H Liu, C Prahacs, A Ripsman, R Sim, ...
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
1622004
Color correction of underwater images for aquatic robot inspection
LA Torres-Méndez, G Dudek
International Workshop on Energy Minimization Methods in Computer Vision and …, 2005
1612005
Translation, rotation, and scale-invariant object recognition
LA Torres-Mendez, JC Ruiz-Suarez, LE Sucar, G Gomez
Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE …, 2000
1162000
Fast synthesis and electrocatalytic activity of M@ Pt (M= Ru, Fe3O4, Pd) core–shell nanostructures for the oxidation of ethanol and methanol
NM Sánchez-Padilla, SM Montemayor, LA Torres, FJR Varela
international journal of hydrogen energy 38 (28), 12681-12688, 2013
562013
Simulation of a solar-hydrogen-fuel cell system: results for different locations in Mexico
LA Torres, FJ Rodriguez, PJ Sebastian
International journal of hydrogen energy 23 (11), 1005-1009, 1998
451998
Vision-based autonomous underwater vehicle navigation in poor visibility conditions using a model-free robust control
R Pérez-Alcocer, LA Torres-Méndez, E Olguín-Díaz, ...
Journal of Sensors 2016, 2016
342016
Reconstruction of 3d models from intensity images and partial depth
LA Torres-Méndez, G Dudek
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 476-481, 2004
292004
A fast floor segmentation algorithm for visual-based robot navigation
FG Rodriguez-Telles, LA Torres-Mendez, EA Martínez-García
2013 International Conference on Computer and Robot Vision, 167-173, 2013
232013
Range synthesis for 3d environment modeling
LA Torres-Méndez, G Dudek
Sixth IEEE Workshop on Applications of Computer Vision, 2002.(WACV 2002 …, 2002
212002
A statistical learning-based method for color correction of underwater images
LA Torres-Méndez, G Dudek
Research on computer science 17 (10), 2005
192005
Vision-based reactive autonomous navigation with obstacle avoidance: Towards a non-invasive and cautious exploration of marine habitat
FG Rodríguez-Teiles, R Pérez-Alcocer, A Maldonado-Ramírez, ...
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3813-3818, 2014
172014
Robotic visual tracking of relevant cues in underwater environments with poor visibility conditions
A Maldonado-Ramírez, LA Torres-Méndez
Journal of Sensors 2016, 2016
132016
Inter-image statistics for 3d environment modeling
LA Torres-Méndez, G Dudek
International journal of computer vision 79, 137-158, 2008
132008
Ethologically inspired reactive exploration of coral reefs with collision avoidance: Bridging the gap between human and robot spatial understanding of unstructured environments
A Maldonado-Ramírez, LA Torres-Méndez, F Rodriguez-Telles
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
112015
Statistics of visual and partial depth data for mobile robot environment modeling
LA Torres-Méndez, G Dudek
Mexican international conference on artificial intelligence, 715-725, 2006
92006
Statistical inference and synthesis in the image domain for mobile robot environment modeling
LA Torres-Mendez, G Dudek
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
92004
Learning ad-hoc compact representations from salient landmarks for visual place recognition in underwater environments
A Maldonado-Ramírez, LA Torres-Mendez
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5739-5745, 2019
82019
Robust detection and tracking of regions of interest for autonomous underwater robotic exploration
A Maldonado-Ramırez, L Torres-Méndez, E Martınez-Garcıa
Proceedings of the 6th International Conference on Advanced Cognitive …, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20