Παρακολούθηση
John Iliadis
John Iliadis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating certificate status information mechanisms
J Iliadis, D Spinellis, D Gritzalis, B Preneel, S Katsikas
Proceedings of the 7th ACM Conference on Computer and Communications …, 2000
582000
Towards a framework for evaluating certificate status information mechanisms
J Iliadis, S Gritzalis, D Spinellis, D De Cock, B Preneel, D Gritzalis
Computer Communications 26 (16), 1839-1850, 2003
532003
Developing secure web-based medical applications
S Gritzalis, J Iliadis, D Gritzalis, D Spinellis, S Katsikas
Medical informatics and the internet in medicine 24 (1), 75-90, 1999
491999
Trusted third party services for deploying secure telemedical applications over the WWW
D Spinellis, S Gritzalis, J Iliadis, D Gritzalis, S Katsikas
Computers & Security 18 (7), 627-639, 1999
421999
Using trusted third parties for secure telemedical applications over the WWW: The EUROMED-ETS approach
SK Katsikas, DD Spinellis, J Iliadis, B Blobel
International Journal of Medical Informatics 49 (1), 59-68, 1998
221998
Distributed component software security issues on deploying a secure electronic marketplace
S Gritzalis, J Iliadis, S Oikonomopoulos
Information management & computer security 8 (1), 5-13, 2000
142000
Pythia: Towards anonymity in authentication
D Gritzalis, K Moulinos, J Iliadis, C Lambrinoudakis, S Xarhoulacos
Trusted Information: The New Decade Challenge 16, 1-17, 2001
132001
Towards secure sealing of privacy policies
K Moulinos, J Iliadis, V Tsoumas
Information management & computer security 12 (4), 350-361, 2004
92004
ADoCSI: towards a transparent mechanism for disseminating Certificate Status Information
J Iliadis, S Gritzalis, D Gritzalis
Computer Communications 26 (16), 1851-1862, 2003
92003
Addressing security issues in programming languages for mobile code
S Gritzalis, J Iliadis
Proceedings Ninth International Workshop on Database and Expert Systems …, 1998
91998
Towards secure downloadable executable content: The JAVA paradigm
J Iliadis, S Gritzalis, V Oikonomou
International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, 117-127, 1998
81998
Deploying a secure cyberbazaar by adding trust to commercial applications
D Spinellis, K Moulinos, J Iliadis, S Gritzalis, D Gritzalis, S Katsikas
eJournal for Electronic Commerce Tools and Applications 1, 0
8
Issues facing the secure link of Chambers of Commerce
M Crijns, M Gatziani, S Gritzalis, S Grufferty, J Iliadis, N Kyrloglou, ...
European Commission, COSACC Project, Deliverable, 1998
61998
A critical view on internet voting technology
E Tsekmezoglou, J Iliadis
The Electronic Journal for E-Commerce Tools and Applications. Disponibile su …, 2005
32005
Deploying a Secure Cyberbazaar by adding Trust on Commercial Transactions
D Spinellis, K Moulinos, J Iliadis, D Gritzalis, S Gritzalis, S Katsikas
eJETA: The eJournal for Electronic Commerce Tools and Applications 1 (2), 2002
12002
The JAVA Paradigm
J Iliadis
Computer Safety, Reliability and Security: 17th International Conference …, 2003
2003
Security issues surrounding the Java< TM> programming language
S Gritzalis, J Iliadis, V Oikonomou
Global IT security (Vienna, Budapest, 31 August-2 September 1998), 3-14, 1998
1998
ADoCSI: Towards an Alternative Mechanism for Disseminating Certificate Status Information
J ILIADIS, S GRITZALIS, D GRITZALIS, S KATSIKAS
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18