Παρακολούθηση
Rui Seabra
Rui Seabra
CIBIO, BIOPOLIS (Portugal)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cibio.up.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ocean-wide tracking of pelagic sharks reveals extent of overlap with longline fishing hotspots
N Queiroz, NE Humphries, G Mucientes, N Hammerschlag, FP Lima, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (6), 1582-1587, 2016
1902016
Side matters: microhabitat influence on intertidal heat stress over a large geographical scale
R Seabra, DS Wethey, AM Santos, FP Lima
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 400 (1-2), 200-208, 2011
1242011
Biologists ignore ocean weather at their peril
AE Bates, B Helmuth, MT Burrows, MI Duncan, J Garrabou, T Guy-Haim, ...
Nature 560 (7718), 299-301, 2018
1042018
An improved noninvasive method for measuring heartbeat of intertidal animals
NP Burnett, R Seabra, M de Pirro, DS Wethey, SA Woodin, B Helmuth, ...
Limnology and Oceanography: Methods 11 (2), 91-100, 2013
872013
Evaluation of the antioxidant activity of cell extracts from microalgae
AC Guedes, MS Gião, R Seabra, ACS Ferreira, P Tamagnini, ...
Marine drugs 11 (4), 1256-1270, 2013
782013
Drowning timeline: a new systematic model of the drowning process
D Szpilman, M Tipton, J Sempsrott, J Webber, J Bierens, P Dawes, ...
The American Journal of Emergency Medicine 34 (11), 2224-2226, 2016
622016
Loss of thermal refugia near equatorial range limits
FP Lima, F Gomes, R Seabra, DS Wethey, MI Seabra, T Cruz, AM Santos, ...
Global change biology 22 (1), 254-263, 2016
602016
Understanding complex biogeographic responses to climate change
R Seabra, DS Wethey, AM Santos, FP Lima
Scientific reports 5, 12930, 2015
602015
Culture-dependent characterization of cyanobacterial diversity in the intertidal zones of the Portuguese coast: a polyphasic study
A Brito, V Ramos, R Seabra, A Santos, CL Santos, M Lopo, S Ferreira, ...
Systematic and Applied Microbiology 35 (2), 110-119, 2012
562012
A low‐cost, versatile data logging system for ecological applications
M Gandra, R Seabra, FP Lima
Limnology and Oceanography: Methods 13 (3), 115-126, 2015
412015
Coastal warming and wind-driven upwelling: a global analysis
R Varela, FP Lima, R Seabra, C Meneghesso, M Gómez-Gesteira
Science of the Total Environment 639, 1501-1511, 2018
402018
Reduced nearshore warming associated with eastern boundary upwelling systems
R Seabra, R Varela, AM Santos, M Gómez-Gesteira, C Meneghesso, ...
Frontiers in Marine Science 6, 104, 2019
352019
Response of two mytilids to a heatwave: the complex interplay of physiology, behaviour and ecological interactions
C Olabarria, I Gestoso, FP Lima, E Vázquez, LA Comeau, F Gomes, ...
PLoS One 11 (10), e0164330, 2016
322016
Immunolocalization of the uptake hydrogenase in the marine cyanobacterium Lyngbya majuscula CCAP1446/4 and two Nostoc strains
R Seabra, A Santos, S Pereira, P Moradas-Ferreira, P Tamagnini
FEMS microbiology letters 292 (1), 57-62, 2009
302009
Equatorial range limits of an intertidal ectotherm are more linked to water than air temperature
R Seabra, DS Wethey, AM Santos, F Gomes, FP Lima
Global Change Biology 22 (10), 3320-3331, 2016
282016
Exposure to solar radiation drives organismal vulnerability to climate: evidence from an intertidal limpet
C Chapperon, N Volkenborn, J Clavier, S Séité, R Seabra, FP Lima
Journal of Thermal Biology 57, 92-100, 2016
262016
Remotely-sensed L4 SST underestimates the thermal fingerprint of coastal upwelling
C Meneghesso, R Seabra, BR Broitman, DS Wethey, MT Burrows, ...
Remote Sensing of Environment 237, 111588, 2020
252020
Mapping physiology: biophysical mechanisms define scales of climate change impacts
F Choi, T Gouhier, F Lima, G Rilov, R Seabra, B Helmuth
Conservation physiology 7 (1), coz028, 2019
202019
Cardiac responses of the bay scallop Argopecten irradians to diel-cycling hypoxia
SJ Gurr, J Goleski, FP Lima, R Seabra, CJ Gobler, N Volkenborn
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 500, 18-29, 2018
172018
Drivers of Cape Verde archipelagic endemism in keyhole limpets
RL Cunha, JM Assis, C Madeira, R Seabra, FP Lima, EP Lopes, ...
Scientific Reports 7 (1), 1-11, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20