Παρακολούθηση
Jérémie Koenig
Jérémie Koenig
Postdoctoral Associate, Yale University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep specifications and certified abstraction layers
R Gu, J Koenig, T Ramananandro, Z Shao, X Wu, SC Weng, H Zhang, ...
ACM SIGPLAN Notices 50 (1), 595-608, 2015
2012015
Certified concurrent abstraction layers
R Gu, Z Shao, J Kim, X Wu, J Koenig, V Sjöberg, H Chen, D Costanzo, ...
ACM SIGPLAN Notices 53 (4), 646-661, 2018
382018
Building certified concurrent OS kernels
R Gu, Z Shao, H Chen, J Kim, J Koenig, X Wu, V Sjöberg, D Costanzo
Communications of the ACM 62 (10), 89-99, 2019
272019
A compositional semantics for verified separate compilation and linking
T Ramananandro, Z Shao, SC Weng, J Koenig, Y Fu
Proceedings of the 2015 Conference on Certified Programs and Proofs, 3-14, 2015
212015
Refinement-Based Game Semantics for Certified Abstraction Layers
J Koenig, Z Shao
Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2020
122020
Risk based planning of network changes in evolving data centers
O Alipourfard, J Gao, J Koenig, C Harshaw, A Vahdat, M Yu
Proceedings of the 27th ACM Symposium on Operating Systems Principles, 414-429, 2019
92019
On the feasibility of a technological response to the surveillance morass
J Feigenbaum, J Koenig
Cambridge International Workshop on Security Protocols, 239-252, 2014
52014
CompCertO: compiling certified open C components
J Koenig, Z Shao
Proceedings of the 42nd ACM SIGPLAN International Conference on Programming …, 2021
42021
Layered and object-based game semantics
A Oliveira Vale, PA Melliès, Z Shao, J Koenig, L Stefanesco
Proceedings of the ACM on Programming Languages 6 (POPL), 1-32, 2022
22022
Refinement-Based Game Semantics for Certified Components
J Koenig
Yale University, 2020
22020
Grounding Game Semantics in Categorical Algebra
J Koenig
Proceedings of the Fourth International Conference on Applied Category …, 2021
12021
Verified compilation of C programs with a nominal memory model
Y Wang, L Zhang, Z Shao, J Koenig
Proceedings of the ACM on Programming Languages 6 (POPL), 1-31, 2022
2022
A Coq Library for Binary Logical Relations
J Koenig
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13