Παρακολούθηση
D.A. Sarigiannis
D.A. Sarigiannis
Aristotle University of Thessaloniki - Dept. of Chemical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk
DA Sarigiannis, SP Karakitsios, A Gotti, IL Liakos, A Katsoyiannis
Environment international 37 (4), 743-765, 2011
5992011
BlueHealth: a study programme protocol for mapping and quantifying the potential benefits to public health and well-being from Europe's blue spaces
J Grellier, MP White, M Albin, S Bell, LR Elliott, M Gascón, S Gualdi, ...
BMJ open 7 (6), e016188, 2017
2492017
The COVID-19 pandemic and global environmental change: Emerging research needs
R Barouki, M Kogevinas, K Audouze, K Belesova, A Bergman, ...
Environment international 146, 106272, 2021
2372021
Human biomonitoring as a tool to support chemicals regulation in the European Union
C Ganzleben, JP Antignac, R Barouki, A Castaño, U Fiddicke, J Klánová, ...
International journal of hygiene and environmental health 220 (2 Pt A), 94-97, 2017
1902017
Considering the cumulative risk of mixtures of chemicals–a challenge for policy makers
DA Sarigiannis, U Hansen
Environmental Health 11 (1), 1-12, 2012
1842012
Lung cancer risk from PAHs emitted from biomass combustion
DΑ Sarigiannis, SP Karakitsios, D Zikopoulos, S Nikolaki, M Kermenidou
Environmental Research 137, 147-156, 2015
1782015
Effects of water-soluble functionalized multi-walled carbon nanotubes examined by different cytotoxicity methods in human astrocyte D384 and lung A549 cells
T Coccini, E Roda, DA Sarigiannis, P Mustarelli, E Quartarone, A Profumo, ...
Toxicology 269 (1), 41-53, 2010
1732010
COVID‑19 in Northern Italy: An integrative overview of factors possibly influencing the sharp increase of the outbreak
M Goumenou, D Sarigiannis, A Tsatsakis, O Anesti, AO Docea, D Petrakis, ...
Molecular medicine reports 22 (1), 20-32, 2020
1582020
Impact of European legislation on marketed pesticides—A view from the standpoint of health impact assessment studies
AJ Karabelas, KV Plakas, ES Solomou, V Drossou, DA Sarigiannis
Environment International 35 (7), 1096-1107, 2009
1402009
Characterization of vapor-phase-grown ZnSe nanoparticles
D Sarigiannis, JD Peck, G Kioseoglou, A Petrou, TJ Mountziaris
Applied Physics Letters 80 (21), 4024-4026, 2002
1272002
Exposure to multiple air contaminants in public buildings, schools and kindergartens—the European indoor air monitoring and exposure assessment (AIRMEX) study
D Kotzias, O Geiss, S Tirendi, J Barrero-Moreno, V Reina, A Gotti, ...
Fresenius Environmental Bulletin 18 (5a), 670-681, 2009
1172009
Informatics and data analytics to support exposome-based discovery for public health
AK Manrai, Y Cui, PR Bushel, M Hall, S Karakitsios, CJ Mattingly, ...
Annual review of public health 38, 279-294, 2017
1132017
Estimation of daily intake and risk assessment of organophosphorus pesticides based on biomonitoring data–the internal exposure approach
I Katsikantami, C Colosio, A Alegakis, MN Tzatzarakis, E Vakonaki, ...
Food and chemical toxicology 123, 57-71, 2019
1032019
How sensors might help define the external exposome
M Loh, D Sarigiannis, A Gotti, S Karakitsios, A Pronk, E Kuijpers, ...
International journal of environmental research and public health 14 (4), 434, 2017
952017
The use of structural alerts to avoid the toxicity of pharmaceuticals
C Limban, DC Nuţă, C Chiriţă, S Negreș, AL Arsene, M Goumenou, ...
Toxicology reports 5, 943-953, 2018
832018
Total exposure to airborne particulate matter in cities: the effect of biomass combustion
DΑ Sarigiannis, SP Karakitsios, M Kermenidou, S Nikolaki, D Zikopoulos, ...
Science of the total environment 493, 795-805, 2014
802014
Spatially explicit multimedia fate models for pollutants in Europe: state of the art and perspectives
A Pistocchi, DA Sarigiannis, P Vizcaino
Science of the Total Environment 408 (18), 3817-3830, 2010
782010
Biomarkers of exposure in environment-wide association studies–Opportunities to decode the exposome using human biomonitoring data
N Steckling, A Gotti, S Bose-O’Reilly, D Chapizanis, D Costopoulou, ...
Environmental research 164, 597-624, 2018
772018
Toxic metal exposure as a possible risk factor for COVID-19 and other respiratory infectious diseases
AV Skalny, TRR Lima, T Ke, JC Zhou, J Bornhorst, SI Alekseenko, ...
Food and Chemical Toxicology 146, 111809, 2020
762020
Critical assessment and integration of separate lines of evidence for risk assessment of chemical mixtures
AF Hernandez, A Buha, C Constantin, DR Wallace, D Sarigiannis, ...
Archives of toxicology 93, 2741-2757, 2019
752019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20