Παρακολούθηση
Søren Strandskov Sørensen
Søren Strandskov Sørensen
PhD Student, Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fracture toughness of a metal–organic framework glass
T To, SS Sørensen, M Stepniewska, A Qiao, LR Jensen, M Bauchy, Y Yue, ...
Nature Communications 11, 2593, 2020
432020
Revealing hidden medium-range order in amorphous materials using topological data analysis
SS Sørensen, CAN Biscio, M Bauchy, L Fajstrup, MM Smedskjaer
Science Advances 6 (37), eabc2320, 2020
252020
Boron anomaly in the thermal conductivity of lithium borate glasses
SS Sørensen, H Johra, JC Mauro, M Bauchy, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 3 (7), 075601, 2019
222019
Metal-Organic Framework Glasses possess Higher Thermal Conductivity than their Crystalline Counterparts
SS Sørensen, MB Østergaard, M Stepniewska, H Johra, Y Yue, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 12 (16), 18893-18903, 2020
212020
Bond Switching in Densified Oxide Glass Enables Record-High Fracture Toughness
T To, SS Sørensen, JFS Christensen, R Christensen, LR Jensen, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 13 (15), 17753-17765, 2021
132021
Predicting composition-structure relations in alkali borosilicate glasses using statistical mechanics
MS Bødker, SS Sørensen, JC Mauro, MM Smedskjaer
Frontiers in materials, 175, 2019
122019
Predicting Fracture Propensity in Amorphous Alumina from Its Static Structure Using Machine Learning
T Du, H Liu, L Tang, SS Sørensen, M Bauchy, MM Smedskjaer
ACS nano 15 (11), 17705-17716, 2021
72021
Bond switching is responsible for nanoductility in zeolitic imidazolate framework glasses
T To, SS Sørensen, Y Yue, MM Smedskjaer
Dalton Transactions 50 (18), 6126-6132, 2021
72021
Heat conduction in oxide glasses: Balancing diffusons and propagons by network rigidity
SS Sørensen, EJ Pedersen, FK Paulsen, IH Adamsen, JL Laursen, ...
Applied Physics Letters 117 (3), 031901, 2020
72020
Toughening of soda-lime-silica glass by nanoscale phase separation: Molecular dynamics study
JFS Christensen, SS Sørensen, T To, M Bauchy, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 5 (9), 093602, 2021
42021
Thermal conductivity of densified borosilicate glasses
SS Sørensen, MS Bødker, H Johra, RE Youngman, SL Logunov, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 557, 120644, 2021
42021
Interatomic potential parameterization using particle swarm optimization: Case study of glassy silica
R Christensen, SS Sørensen, H Liu, K Li, M Bauchy, MM Smedskjaer
The Journal of Chemical Physics 154 (13), 134505, 2021
32021
Hypersensitivity of the Glass Transition to Pressure History in a Metal–Organic Framework Glass
A Qiao, SS Sørensen, M Stepniewska, CAN Biscio, L Fajstrup, Z Wang, ...
Chemistry of Materials, 2022
22022
Impact of network topology on the thermal and mechanical properties of lithium germanate glasses
SS Sørensen, T To, JFS Christensen, H Johra, MM Smedskjaer
Journal of the American Ceramic Society 105 (2), 977-989, 2022
22022
A glass act
MM Smedskjaer, SS Sørensen
Nature Chemistry 13, 723-724, 2021
22021
Oxide glasses under pressure: Recent insights from experiments and simulations
T Du, SS Sørensen, T To, MM Smedskjaer
Journal of Applied Physics 131 (17), 170901, 2022
12022
Water as a modifier in a hybrid coordination network glass
SS Sørensen, X Ren, T Du, A Traverson, S Xi, LR Jensen, M Bauchy, ...
2022
Accessing a Forbidden Disordered State of a Zeolitic Imidazolate Framework with Higher Stiffness and Toughness through Irradiation
T Du, SS Sørensen, Q Zhou, M Bauchy, MM Smedskjaer
Chemistry of Materials, 2022
2022
Thermal conduction in a densified oxide glass: Insights from lattice dynamics
SS Sørensen, PP Cielecki, H Johra, M Bockowski, E Skovsen, Y Yue, ...
Materials Today Communications 32, 104160, 2022
2022
Exploration of glassy state in Prussian blue analogues
N Ma, R Ohtani, HM Le, SS Sørensen, R Ishikawa, S Kawata, ...
Nature Communications 13 (1), 1-11, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20