Παρακολούθηση
Søren Strandskov Sørensen
Søren Strandskov Sørensen
Assistant Professor (Tenure-Track), Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fracture toughness of a metal–organic framework glass
T To, SS Sørensen, M Stepniewska, A Qiao, LR Jensen, M Bauchy, Y Yue, ...
Nature Communications 11, 2593, 2020
922020
Revealing hidden medium-range order in amorphous materials using topological data analysis
SS Sørensen, CAN Biscio, M Bauchy, L Fajstrup, MM Smedskjaer
Science Advances 6 (37), eabc2320, 2020
602020
Metal-Organic Framework Glasses possess Higher Thermal Conductivity than their Crystalline Counterparts
SS Sørensen, MB Østergaard, M Stepniewska, H Johra, Y Yue, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 12 (16), 18893-18903, 2020
472020
Bond Switching in Densified Oxide Glass Enables Record-High Fracture Toughness
T To, SS Sørensen, JFS Christensen, R Christensen, LR Jensen, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 13 (15), 17753-17765, 2021
392021
Boron anomaly in the thermal conductivity of lithium borate glasses
SS Sørensen, H Johra, JC Mauro, M Bauchy, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 3 (7), 075601, 2019
342019
Exploration of glassy state in Prussian blue analogues
N Ma, R Ohtani, HM Le, SS Sørensen, R Ishikawa, S Kawata, ...
Nature Communications 13 (1), 1-11, 2022
302022
Predicting Fracture Propensity in Amorphous Alumina from Its Static Structure Using Machine Learning
T Du, H Liu, L Tang, SS Sørensen, M Bauchy, MM Smedskjaer
ACS nano 15 (11), 17705-17716, 2021
212021
Hypersensitivity of the Glass Transition to Pressure History in a Metal–Organic Framework Glass
A Qiao, SS Sørensen, M Stepniewska, CAN Biscio, L Fajstrup, Z Wang, ...
Chemistry of Materials 34 (11), 5030-5038, 2022
162022
Bond switching is responsible for nanoductility in zeolitic imidazolate framework glasses
T To, SS Sørensen, Y Yue, MM Smedskjaer
Dalton Transactions 50 (18), 6126-6132, 2021
152021
Predicting composition-structure relations in alkali borosilicate glasses using statistical mechanics
MS Bødker, SS Sørensen, JC Mauro, MM Smedskjaer
Frontiers in materials, 175, 2019
152019
Oxide glasses under pressure: Recent insights from experiments and simulations
T Du, SS Sørensen, T To, MM Smedskjaer
Journal of Applied Physics 131 (17), 170901, 2022
142022
Toughening of soda-lime-silica glass by nanoscale phase separation: Molecular dynamics study
JFS Christensen, SS Sørensen, T To, M Bauchy, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 5 (9), 093602, 2021
132021
Heat conduction in oxide glasses: Balancing diffusons and propagons by network rigidity
SS Sørensen, EJ Pedersen, FK Paulsen, IH Adamsen, JL Laursen, ...
Applied Physics Letters 117 (3), 031901, 2020
122020
Persistent homology: A tool to understand medium-range order glass structure
SS Sørensen, T Du, CAN Biscio, L Fajstrup, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids: X 16, 100123, 2022
112022
Accessing a Forbidden Disordered State of a Zeolitic Imidazolate Framework with Higher Stiffness and Toughness through Irradiation
T Du, SS Sørensen, Q Zhou, M Bauchy, MM Smedskjaer
Chemistry of Materials 34 (19), 8749-8759, 2022
112022
Interatomic potential parameterization using particle swarm optimization: Case study of glassy silica
R Christensen, SS Sørensen, H Liu, K Li, M Bauchy, MM Smedskjaer
The Journal of Chemical Physics 154 (13), 134505, 2021
102021
Thermal conductivity of densified borosilicate glasses
SS Sørensen, MS Bødker, H Johra, RE Youngman, SL Logunov, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 557, 120644, 2021
102021
A glass act
MM Smedskjaer, SS Sørensen
Nature Chemistry 13, 723-724, 2021
52021
Structure dependence of fracture toughness and ionic conductivity in lithium borophosphate glassy electrolytes for all-solid-state batteries
Z Chen, T Du, SS Sørensen, R Christensen, Q Zhang, LR Jensen, ...
Journal of Power Sources 553, 232302, 2023
42023
Water as a modifier in a hybrid coordination network glass
SS Sørensen, X Ren, T Du, A Traverson, S Xi, LR Jensen, M Bauchy, ...
Small, 2205988, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20