Παρακολούθηση
Jing Liu 刘静
Jing Liu 刘静
Professor in Institute of Automation of the Chinese Academy Sciences (CASIA)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nlpr.ia.ac.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dual attention network for scene segmentation
J Fu, J Liu, H Tian, Y Li, Y Bao, Z Fang, H Lu
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
28842019
Unsupervised Feature Selection Using Nonnegative Spectral Analysis
Z Li, Y Yang, J Liu, X Zhou, H Lu
Twenty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2012
5042012
Robust structured subspace learning for data representation
Z Li, J Liu, J Tang, H Lu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (10), 2085 …, 2015
3382015
Clustering-guided sparse structural learning for unsupervised feature selection
Z Li, J Liu, Y Yang, X Zhou, H Lu
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (9), 2138-2150, 2013
3132013
Image annotation via graph learning
J Liu, M Li, Q Liu, H Lu, S Ma
Pattern recognition 42 (2), 218-228, 2009
2622009
Image classification by non-negative sparse coding, low-rank and sparse decomposition
C Zhang, J Liu, Q Tian, C Xu, H Lu, S Ma
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011 IEEE Conference on …, 2011
248*2011
Stacked deconvolutional network for semantic segmentation
J Fu, J Liu, Y Wang, J Zhou, C Wang, H Lu
IEEE Transactions on Image Processing, 2019
1882019
Dual cross-media relevance model for image annotation
J Liu, B Wang, M Li, Z Li, W Ma, H Lu, S Ma
Proceedings of the 15th ACM international conference on Multimedia, 605-614, 2007
1722007
Learning ordinal discriminative features for age estimation
C Li, Q Liu, J Liu, H Lu
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2570-2577, 2012
1492012
User-aware image tag refinement via ternary semantic analysis
J Sang, C Xu, J Liu
IEEE Transactions on Multimedia 14 (3), 883-895, 2012
1362012
An adaptive graph model for automatic image annotation
J Liu, M Li, WY Ma, Q Liu, H Lu
Proceedings of the 8th ACM international workshop on Multimedia information …, 2006
1222006
Sparse representation for robust abnormality detection in crowded scenes
X Zhu, J Liu, J Wang, C Li, H Lu
Pattern Recognition 47 (5), 1791-1799, 2014
1082014
Normalized and geometry-aware self-attention network for image captioning
L Guo, J Liu, X Zhu, P Yao, S Lu, H Lu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1062020
Adaptive context network for scene parsing
J Fu, J Liu, Y Wang, Y Li, Y Bao, J Tang, H Lu
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1062019
Partially shared latent factor learning with multiview data
J Liu, Y Jiang, Z Li, ZH Zhou, H Lu
IEEE transactions on neural networks and learning systems 26 (6), 1233-1246, 2014
972014
Scene segmentation with dual relation-aware attention network
J Fu, J Liu, J Jiang, Y Li, Y Bao, H Lu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (6), 2547-2560, 2020
822020
Weakly-Supervised Dual Clustering for Image Semantic Segmentation
Y Liu, J Liu, Z Li, J Tang, H Lu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on …, 2013
812013
Image annotation using multi-correlation probabilistic matrix factorization
Z Li, J Liu, X Zhu, T Liu, H Lu
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 1187-1190, 2010
752010
Personalized geo-specific tag recommendation for photos on social websites
J Liu, Z Li, J Tang, Y Jiang, H Lu
IEEE Transactions on Multimedia 16 (3), 588-600, 2014
722014
Mscap: Multi-style image captioning with unpaired stylized text
L Guo, J Liu, P Yao, J Li, H Lu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
692019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20