Παρακολούθηση
Ahmed Hassan Awadallah
Ahmed Hassan Awadallah
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sentiment analysis algorithms and applications: A survey
W Medhat, A Hassan, H Korashy
Ain Shams engineering journal 5 (4), 1093-1113, 2014
39172014
The impact of automated parameter optimization on defect prediction models
C Tantithamthavorn, S McIntosh, AE Hassan, K Matsumoto
IEEE Transactions on Software Engineering 45 (7), 683-711, 2018
3802018
Beyond DCG: user behavior as a predictor of a successful search
A Hassan, R Jones, KL Klinkner
Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data …, 2010
2852010
Modeling dwell time to predict click-level satisfaction
Y Kim, A Hassan, RW White, I Zitouni
Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data …, 2014
2512014
Understanding user satisfaction with intelligent assistants
J Kiseleva, K Williams, J Jiang, A Hassan Awadallah, AC Crook, I Zitouni, ...
Proceedings of the 2016 ACM on conference on human information interaction …, 2016
2202016
QMSum: A new benchmark for query-based multi-domain meeting summarization
M Zhong, D Yin, T Yu, A Zaidi, M Mutuma, R Jha, AH Awadallah, ...
arXiv preprint arXiv:2104.05938, 2021
2092021
Twitter sentiment analysis: A bootstrap ensemble framework
A Hassan, A Abbasi, D Zeng
2013 international conference on social computing, 357-364, 2013
2012013
Automatic online evaluation of intelligent assistants
J Jiang, A Hassan Awadallah, R Jones, U Ozertem, I Zitouni, ...
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 506-516, 2015
1972015
Identifying text polarity using random walks
A Hassan, D Radev
Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2010
1902010
Using citations to generate surveys of scientific paradigms
S Mohammad, B Dorr, M Egan, A Hassan, P Muthukrishnan, V Qazvinian, ...
Proceedings of human language technologies: The 2009 annual conference of …, 2009
1772009
Predicting user satisfaction with intelligent assistants
J Kiseleva, K Williams, A Hassan Awadallah, AC Crook, I Zitouni, ...
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
1642016
Meta label correction for noisy label learning
G Zheng, AH Awadallah, S Dumais
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 35 (12), 11053 …, 2021
1622021
Enhancing personalized search by mining and modeling task behavior
RW White, W Chu, A Hassan, X He, Y Song, H Wang
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 1411-1420, 2013
1622013
Orca: Progressive learning from complex explanation traces of gpt-4
S Mukherjee, A Mitra, G Jawahar, S Agarwal, H Palangi, A Awadallah
arXiv preprint arXiv:2306.02707, 2023
1542023
Multi-source cross-lingual model transfer: Learning what to share
X Chen, AH Awadallah, H Hassan, W Wang, C Cardie
arXiv preprint arXiv:1810.03552, 2018
146*2018
Uncertainty-aware self-training for few-shot text classification
S Mukherjee, A Awadallah
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 21199-21212, 2020
1412020
Adversarial glue: A multi-task benchmark for robustness evaluation of language models
B Wang, C Xu, S Wang, Z Gan, Y Cheng, J Gao, AH Awadallah, B Li
arXiv preprint arXiv:2111.02840, 2021
1402021
Beyond clicks: query reformulation as a predictor of search satisfaction
A Hassan, X Shi, N Craswell, B Ramsey
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
1342013
What’s with the attitude? identifying sentences with attitude in online discussions
A Hassan, V Qazvinian, D Radev
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
1292010
Struggling or exploring? Disambiguating long search sessions
A Hassan, RW White, ST Dumais, YM Wang
Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data …, 2014
1282014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20