Παρακολούθηση
Payas Awadhutkar
Payas Awadhutkar
EnSoft Corp.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensoftcorp.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statically-informed dynamic analysis tools to detect algorithmic complexity vulnerabilities
B Holland, GR Santhanam, P Awadhutkar, S Kothari
2016 IEEE 16th International Working Conference on Source Code Analysis and …, 2016
242016
Modeling lessons from verifying large software systems for safety and security
S Kothari, P Awadhutkar, A Tamrawi, J Mathews
2017 Winter Simulation Conference (WSC), 1431-1442, 2017
162017
Intelligence amplifying loop characterizations for detecting algorithmic complexity vulnerabilities
P Awadhutkar, GR Santhanam, B Holland, S Kothari
2017 24th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), 249-258, 2017
11*2017
Comb: Computing relevant program behaviors
B Holland, P Awadhutkar, S Kothari, A Tamrawi, J Mathews
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
92018
DISCOVER: detecting algorithmic complexity vulnerabilities
P Awadhutkar, GR Santhanam, B Holland, S Kothari
Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software …, 2019
42019
Catastrophic cyber-physical malware
S Kothari, GR Santhanam, P Awadhutkar, B Holland, J Mathews, ...
Versatile Cybersecurity, 201-255, 2018
42018
Insights for practicing engineers from a formal verification study of the linux kernel
S Kothari, P Awadhutkar, A Tamrawi
2016 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2016
32016
Control flow equivalence method for establishing sanctity of compiling
P Awadhutkar, A Tamrawi, R Goluch, S Kothari
Computers & Security 115, 102608, 2022
12022
DynaDoc: Automated On-Demand Context-Specific Documentation
A Tamrawi, S Ram, P Awadhutkar, B Holland, GR Santhanam, S Kothari
2018 IEEE Third International Workshop on Dynamic Software Documentation …, 2018
12018
Human-centric verification for software safety and security
PR Awadhutkar
Iowa State University, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10