Stavros D. Veresoglou
Stavros D. Veresoglou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zedat.fu-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Arbuscular mycorrhiza and soil nitrogen cycling
SD Veresoglou, B Chen, MC Rillig
Soil Biology and Biochemistry 46, 53-62, 2012
2332012
Plant root and mycorrhizal fungal traits for understanding soil aggregation
MC Rillig, CA Aguilar‐Trigueros, J Bergmann, E Verbruggen, ...
New Phytologist 205 (4), 1385-1388, 2015
2052015
Multiple factors influence the role of arbuscular mycorrhizal fungi in soil aggregation—a meta-analysis
EF Leifheit, SD Veresoglou, A Lehmann, EK Morris, MC Rillig
Plant and Soil 374 (1), 523-537, 2014
1782014
Arbuscular mycorrhizal influence on zinc nutrition in crop plants–a meta-analysis
A Lehmann, SD Veresoglou, EF Leifheit, MC Rillig
Soil Biology and Biochemistry 69, 123-131, 2014
1592014
Suppression of fungal and nematode plant pathogens through arbuscular mycorrhizal fungi
SD Veresoglou, MC Rillig
Biology letters 8 (2), 214-217, 2012
1502012
Land use influences arbuscular mycorrhizal fungal communities in the farming–pastoral ecotone of northern China
D Xiang, E Verbruggen, Y Hu, SD Veresoglou, MC Rillig, W Zhou, T Xu, ...
New Phytologist 204 (4), 968-978, 2014
1182014
Interchange of entire communities: microbial community coalescence
MC Rillig, J Antonovics, T Caruso, A Lehmann, JR Powell, SD Veresoglou, ...
Trends in Ecology & Evolution 30 (8), 470-476, 2015
1152015
Fertilization affects severity of disease caused by fungal plant pathogens
SD Veresoglou, EK Barto, G Menexes, MC Rillig
Plant Pathology 62 (5), 961-969, 2013
1052013
Extinction risk of soil biota
SD Veresoglou, JM Halley, MC Rillig
Nature communications 6 (1), 1-10, 2015
1032015
Do arbuscular mycorrhizal fungi affect the allometric partition of host plant biomass to shoots and roots? A meta-analysis of studies from 1990 to 2010
SD Veresoglou, G Menexes, MC Rillig
Mycorrhiza 22 (3), 227-235, 2012
1032012
Plant diversity represents the prevalent determinant of soil fungal community structure across temperate grasslands in northern China
YL Chen, TL Xu, SD Veresoglou, HW Hu, ZP Hao, YJ Hu, L Liu, Y Deng, ...
Soil Biology and Biochemistry 110, 12-21, 2017
952017
Branching out: towards a trait-based understanding of fungal ecology
CA Aguilar-Trigueros, S Hempel, JR Powell, IC Anderson, J Antonovics, ...
Fungal Biology Reviews 29 (1), 34-41, 2015
932015
Soil organic carbon and soil structure are driving microbial abundance and community composition across the arid and semi-arid grasslands in northern China
Y Hu, D Xiang, SD Veresoglou, F Chen, Y Chen, Z Hao, X Zhang, B Chen
Soil Biology and Biochemistry 77, 51-57, 2014
902014
Impact of inoculation with Azospirillum spp. on growth properties and seed yield of wheat: a meta-analysis of studies in the ISI Web of Science from 1981 to 2008
SD Veresoglou, G Menexes
Plant and soil 337 (1), 469-480, 2010
752010
Foliar elemental composition of E uropean forest tree species associated with evolutionary traits and present environmental and competitive conditions
J Sardans, IA Janssens, R Alonso, SD Veresoglou, MC Rillig, ...
Global Ecology and Biogeography 24 (2), 240-255, 2015
682015
Determinants of root‐associated fungal communities within A steraceae in a semi‐arid grassland
J Wehner, JR Powell, LAH Muller, T Caruso, SD Veresoglou, S Hempel, ...
Journal of Ecology 102 (2), 425-436, 2014
652014
Foliar and soil concentrations and stoichiometry of nitrogen and phosphorous across European Pinus sylvestris forests: relationships with climate, N deposition and …
J Sardans, R Alonso, IA Janssens, J Carnicer, S Vereseglou, MC Rillig, ...
Functional Ecology 30 (5), 676-689, 2016
582016
Do closely related plants host similar arbuscular mycorrhizal fungal communities? A meta-analysis
SD Veresoglou, MC Rillig
Plant and Soil 377 (1), 395-406, 2014
552014
Plant species identity and arbuscular mycorrhizal status modulate potential nitrification rates in nitrogen‐limited grassland soils
SD Veresoglou, R Sen, AP Mamolos, DS Veresoglou
Journal of Ecology 99 (6), 1339-1349, 2011
552011
Arbuscular mycorrhizal fungi-short-term liability but long-term benefits for soil carbon storage?
E Verbruggen, SD Veresoglou, IC Anderson, T Caruso, EC Hammer, ...
New Phytologist 197 (2), 366-368, 2013
492013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20