Παρακολούθηση
Mathijs Schuurmans
Mathijs Schuurmans
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinear model predictive control for distributed motion planning in road intersections using PANOC
A Katriniok, P Sopasakis, M Schuurmans, P Patrinos
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 5272-5278, 2019
182019
Safe learning-based control of stochastic jump linear systems: a distributionally robust approach
M Schuurmans, P Sopasakis, P Patrinos
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 6498-6503, 2019
182019
Risk-averse risk-constrained optimal control
P Sopasakis, M Schuurmans, P Patrinos
2019 18th European Control Conference (ECC), 375-380, 2019
172019
Data-driven distributionally robust LQR with multiplicative noise
P Coppens, M Schuurmans, P Patrinos
Learning for Dynamics and Control, 521-530, 2020
152020
Efficient semantic image segmentation with superpixel pooling
M Schuurmans, M Berman, MB Blaschko
arXiv preprint arXiv:1806.02705, 2018
152018
Learning-based distributionally robust model predictive control of markovian switching systems with guaranteed stability and recursive feasibility
M Schuurmans, P Patrinos
2020 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 4287-4292, 2020
102020
Learning-based risk-averse model predictive control for adaptive cruise control with stochastic driver models
M Schuurmans, A Katriniok, HE Tseng, P Patrinos
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 15128-15133, 2020
52020
Alpaqa: A matrix-free solver for nonlinear MPC and large-scale nonconvex optimization
P Pas, M Schuurmans, P Patrinos
2022 European Control Conference (ECC), 417-422, 2022
42022
A general framework for learning-based distributionally robust MPC of Markov jump systems
M Schuurmans, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2106.00561, 2021
32021
Learning MPC for Interaction-Aware Autonomous Driving: A Game-Theoretic Approach
B Evens, M Schuurmans, P Patrinos
2022 European Control Conference (ECC), 34-39, 2022
12022
Data-driven distributionally robust control of partially observable jump linear systems
M Schuurmans, P Patrinos
2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 4332-4337, 2021
12021
Safe, Learning-Based MPC for Highway Driving under Lane-Change Uncertainty: A Distributionally Robust Approach
M Schuurmans, A Katriniok, C Meissen, HE Tseng, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2206.13319, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12