Παρακολούθηση
Mathijs Schuurmans
Mathijs Schuurmans
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-driven distributionally robust LQR with multiplicative noise
P Coppens, M Schuurmans, P Patrinos
Learning for dynamics and control, 521-530, 2020
332020
Nonlinear model predictive control for distributed motion planning in road intersections using PANOC
A Katriniok, P Sopasakis, M Schuurmans, P Patrinos
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 5272-5278, 2019
242019
Safe learning-based control of stochastic jump linear systems: a distributionally robust approach
M Schuurmans, P Sopasakis, P Patrinos
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 6498-6503, 2019
242019
Risk-averse risk-constrained optimal control
P Sopasakis, M Schuurmans, P Patrinos
2019 18th European Control Conference (ECC), 375-380, 2019
242019
Efficient semantic image segmentation with superpixel pooling
M Schuurmans, M Berman, MB Blaschko
arXiv preprint arXiv:1806.02705, 2018
182018
A general framework for learning-based distributionally robust MPC of Markov jump systems
M Schuurmans, P Patrinos
IEEE Transactions on Automatic Control, 2023
142023
Learning-based distributionally robust model predictive control of markovian switching systems with guaranteed stability and recursive feasibility
M Schuurmans, P Patrinos
2020 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 4287-4292, 2020
142020
Learning mpc for interaction-aware autonomous driving: A game-theoretic approach
B Evens, M Schuurmans, P Patrinos
2022 European Control Conference (ECC), 34-39, 2022
122022
Learning-based risk-averse model predictive control for adaptive cruise control with stochastic driver models
M Schuurmans, A Katriniok, HE Tseng, P Patrinos
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 15128-15133, 2020
112020
Alpaqa: A matrix-free solver for nonlinear MPC and large-scale nonconvex optimization
P Pas, M Schuurmans, P Patrinos
2022 European Control Conference (ECC), 417-422, 2022
82022
Safe, learning-based MPC for highway driving under lane-change uncertainty: A distributionally robust approach
M Schuurmans, A Katriniok, C Meissen, HE Tseng, P Patrinos
Artificial Intelligence 320, 103920, 2023
72023
Data-driven distributionally robust control of partially observable jump linear systems
M Schuurmans, P Patrinos
2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 4332-4337, 2021
72021
Interaction-aware model predictive control for autonomous driving
R Wang, M Schuurmans, P Patrinos
2023 European Control Conference (ECC), 1-6, 2023
62023
SPOCK: A proximal method for multistage risk-averse optimal control problems
A Bodard, R Moran, M Schuurmans, P Patrinos, P Sopasakis
IFAC-PapersOnLine 56 (2), 1944-1951, 2023
12023
Distributionally Robust Model Predictive Control for Safety-Critical Systems: with Applications in Autonomous Driving
M Schuurmans
2023
Distributionally Robust Optimization using Cost-Aware Ambiguity Sets
M Schuurmans, P Patrinos
IEEE Control Systems Letters, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16