Παρακολούθηση
Andreas Benardos
Andreas Benardos
Professor, School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling TBM performance with artificial neural networks
AG Benardos, DC Kaliampakos
Tunnelling and Underground Space Technology 19 (6), 597-605, 2004
3122004
A methodology for assessing geotechnical hazards for TBM tunnelling—illustrated by the Athens Metro, Greece
AG Benardos, DC Kaliampakos
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 41 (6), 987-999, 2004
1522004
Estimating landslide susceptibility through a artificial neural network classifier
P Tsangaratos, A Benardos
Natural hazards 74, 1489-1516, 2014
1332014
A review on the economics of underground space utilization
D Kaliampakos, A Benardos, A Mavrikos
Tunnelling and Underground Space Technology 55, 236-244, 2016
852016
Assessing the construction cost of Greek transportation tunnel projects
C Paraskevopoulou, A Benardos
Tunnelling and underground space technology 38, 497-505, 2013
732013
Evaluation of evacuation methods in underground metro stations
A Kallianiotis, D Papakonstantinou, V Arvelaki, A Benardos
International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018
662018
Modern earth sheltered constructions: A paradigm of green engineering
A Benardos, I Athanasiadis, N Katsoulakos
Tunnelling and Underground Space Technology 41, 46-52, 2014
662014
Hydrocarbon storage in unlined rock caverns in Greek limestone
AG Benardos, DC Kaliampakos
Tunnelling and underground space Technology 20 (2), 175-182, 2005
542005
Assessing the financial and environmental performance of underground automated vacuum waste collection systems
D Nakou, A Benardos, D Kaliampakos
Tunnelling and underground space technology 41, 263-271, 2014
342014
Underground space development: Setting modern strategies
D Kaliampakos, A Benardos
Underground Spaces - WIT Transactions on the Built Environment 102, 1-10, 2008
302008
Underground solutions for urban waste management: status and perspectives
D Kaliampakos, A Benardos
ISWA Guidelines & Reports, 53, 2013
262013
Underground aggregate mining in Athens: a promising investment plan
AG Benardos, DC Kaliampakos, JG Prousiotis, AA Mavrikos, ...
Tunnelling and underground space technology 16 (4), 323-329, 2001
242001
Evaluating performance of lignite pillars with 2D approximation techniques and 3D numerical analyses
AV Deliveris, A Benardos
International Journal of Mining Science and Technology 27 (6), 929-936, 2017
232017
The underground atlas project
D Kaliampakos, A Benardos, A Mavrikos, G Panagiotopoulos
Tunnelling and Underground Space Technology 55, 229-235, 2016
232016
Use of artificial neural network for spatial rainfall analysis
P Tsangaratos, D Rozos, A Benardos
Journal of Earth System Science 123 (3), 457-465, 2014
22*2014
The probabilistic time and cost risk analysis of a challenging part of an urban tunneling project
MZ Naghadehi, A Benardos, R Javdan, H Tavakoli, M Rojhani
Tunnelling and Underground Space Technology 58, 11-29, 2016
202016
Assessing and benchmarking the construction cost of tunnels
A Benardos, C Paraskevopoulou, M Diederichs
Proceedings of 66th Canadian Geotechnical Conference, GeoMontreal on …, 2013
192013
In-situ fire test to assess tunnel lining fire resistance
K Sakkas, N Vagiokas, K Tsiamouras, D Mandalozis, A Benardos, ...
Tunnelling and Underground Space Technology 85, 368-374, 2019
182019
Underground storage warehouses in Attica, Greece: a feasible long-term solution
DC Kaliampakos, AG Benardos, AA Mavrikos
Proceedings, 9th International Conference, Urban Underground Space: a …, 2002
172002
Construction cost estimation for Greek road tunnels in relation to the geotechnical conditions
C Paraskevopoulou, B Andreas
International Symposium Practices and Trends for Financing and Contracting …, 2012
162012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20