Παρακολούθηση
Animesh Prasad
Animesh Prasad
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural ParsCit: a deep learning-based reference string parser
A Prasad, M Kaur, MY Kan
International Journal on Digital Libraries 19 (4), 323-337, 2018
482018
WING-NUS at CL-SciSumm 2017: Learning from Syntactic and Semantic Similarity for Citation Contextualization
A Prasad
2nd Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval and …, 2017
182017
Glocal: Incorporating Global Information in Local Convolution for Keyphrase Extraction
A Prasad, MY Kan
2019 Conference of the North American Chapter of the Association for …, 2019
162019
Neural multi-task learning for citation function and provenance
X Su, A Prasad, MY Kan, K Sugiyama
19th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, 394-395, 2019
152019
Retrieving skills from job descriptions: A language model based extreme multi-label classification framework
A Bhola, K Halder, A Prasad, MY Kan
28th International Conference on Computational Linguistics, 5832-5842, 2020
112020
Versatile Layout Understanding via Conjugate Graph
A Prasad, H Déjean, JL Meunier
15th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition, 2019
112019
WING-NUS at SemEval-2017 Task 10: Keyphrase Identification and Classification as Joint Sequence Labeling
A Prasad, MY Kan
11th International Workshop on Semantic Evaluation, 973-977, 2017
9*2017
Identifying Emergent Research Trends by Key Authors and Phrases
S Jiang, A Prasad, MY Kan, K Sugiyama
27th International Conference on Computational Linguistics, 259-269, 2018
82018
Efficient disjoint boundary detection algorithm for surveillance capable WSNs
S Shukla, R Misra, A Prasad
Journal of Parallel and Distributed Computing 109, 245-257, 2017
72017
Dataset Mention Extraction and Classification
A Prasad, C Si, MY Kan
Workshop on Extracting Structured Knowledge from Scientific Publications, 2019
62019
Bench-marking information extraction in semi-structured historical handwritten records
A Prasad, H Déjean, JL Meunier, M Weidemann, J Michael, G Leifert
arXiv preprint arXiv:1807.06270, 2018
52018
Distribution augmentation for low-resource expressive text-to-speech
M Lajszczak, A Prasad, A van Korlaar, B Bollepalli, A Bonafonte, A Joly, ...
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2022
12022
Microphone Distance Adaptation Using Cluster Adaptive Training for Robust Far Field Speech Recognition
A Prasad, KC Sim
Interspeech, 17th Annual Conference of the International Speech …, 2016
12016
What does the sea say to the shore? A BERT based DST style approach for speaker to dialogue attribution in novels
C Cuesta-Lazaro, A Prasad, T Wood
Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2022
2022
STRUCTURED INFORMATION EXTRACTION FOR SCIENTIFIC DOCUMENTS
A PRASAD
National University of Singapore, 2019
2019
ChairVisE: An analytic lens for conference submission data
A Prasad, S Ahuja, S Jiang, B Wadhwa, MY Kan
19th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16