Παρακολούθηση
Nancy B. Grimm
Nancy B. Grimm
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global change and the ecology of cities
NB Grimm, SH Faeth, NE Golubiewski, CL Redman, J Wu, X Bai, ...
science 319 (5864), 756-760, 2008
63082008
Biogeochemical hot spots and hot moments at the interface of terrestrial and aquatic ecosystems
ME McClain, EW Boyer, CL Dent, SE Gergel, NB Grimm, PM Groffman, ...
Ecosystems, 301-312, 2003
23392003
Integrated approaches to long-term studies of urban ecological systems
NB Grimm, JG Grove, STA Pickett, CL Redman
BioScience 50 (7), 571-584, 2000
16082000
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13082008
Towards an ecological understanding of biological nitrogen fixation
PM Vitousek, KEN Cassman, C Cleveland, T Crews, CB Field, NB Grimm, ...
Biogeochemistry 57 (1), 1-45, 2002
10782002
Socioeconomics drive urban plant diversity
D Hope, C Gries, W Zhu, WF Fagan, CL Redman, NB Grimm, AL Nelson, ...
Proceedings of the national academy of sciences 100 (15), 8788-8792, 2003
9372003
Temporal succession in a desert stream ecosystem following flash flooding
SG Fisher, LJ Gray, NB Grimm, DE Busch
Ecological monographs 52 (1), 93-110, 1982
9151982
A distinct urban biogeochemistry?
JP Kaye, PM Groffman, NB Grimm, LA Baker, RV Pouyat
Trends in Ecology & Evolution 21 (4), 192-199, 2006
7672006
The changing landscape: ecosystem responses to urbanization and pollution across climatic and societal gradients
NB Grimm, D Foster, P Groffman, JM Grove, CS Hopkinson, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (5), 264-272, 2008
7122008
An integrated conceptual framework for long‐term social–ecological research
SL Collins, SR Carpenter, SM Swinton, DE Orenstein, DL Childers, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 9 (6), 351-357, 2011
7062011
A new urban ecology: modeling human communities as integral parts of ecosystems poses special problems for the development and testing of ecological theory
JP Collins, A Kinzig, NB Grimm, WF Fagan, D Hope, J Wu, ET Borer
American scientist 88 (5), 416-425, 2000
6792000
Global change and freshwater ecosystems
SR Carpenter, SG Fisher, NB Grimm, JF Kitchell
Annual review of ecology and systematics, 119-139, 1992
6101992
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5862011
Advancing urban ecology toward a science of cities
T McPhearson, STA Pickett, NB Grimm, J Niemelä, M Alberti, T Elmqvist, ...
BioScience 66 (3), 198-212, 2016
5502016
Inter‐biome comparison of factors controlling stream metabolism
PJ Mulholland, CS Fellows, JL Tank, NB Grimm, JR Webster, SK Hamilton, ...
Freshwater biology 46 (11), 1503-1517, 2001
5122001
Ecosystem expansion and contraction in streams
EH Stanley, SG Fisher, NB Grimm
BioScience 47 (7), 427-435, 1997
5071997
Stability of periphyton and macroinvertebrates to disturbance by flash floods in a desert stream
NB Grimm, SG Fisher
Journal of the North American Benthological Society 8 (4), 293-307, 1989
4921989
Exchange between interstitial and surface water: implications for stream metabolism and nutrient cycling
NB Grimm, SG Fisher
Hydrobiologia 111 (3), 219-228, 1984
4731984
Nitrogen limitation in a Sonoran Desert stream
NB Grimm, SG Fisher
Journal of the North American Benthological Society 5 (1), 2-15, 1986
4591986
The impacts of climate change on ecosystem structure and function
NB Grimm, FS Chapin III, B Bierwagen, P Gonzalez, PM Groffman, Y Luo, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 11 (9), 474-482, 2013
4472013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20