Παρακολούθηση
Yavor Nenov
Yavor Nenov
Research Assistant, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RDFox: A highly-scalable RDF store
Y Nenov, R Piro, B Motik, I Horrocks, Z Wu, J Banerjee
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
2302015
Parallel materialisation of datalog programs in centralised, main-memory RDF systems
B Motik, Y Nenov, R Piro, I Horrocks, D Olteanu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1), 2014
1962014
Incremental update of datalog materialisation: the backward/forward algorithm
B Motik, Y Nenov, R Piro, I Horrocks
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
882015
Capturing industrial information models with ontologies and constraints
E Kharlamov, BC Grau, E Jiménez-Ruiz, S Lamparter, G Mehdi, ...
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
772016
Pagoda: Pay-as-you-go ontology query answering using a datalog reasoner
Y Zhou, BC Grau, Y Nenov, M Kaminski, I Horrocks
Journal of Artificial Intelligence Research 54, 309-367, 2015
562015
Pay-as-you-go OWL query answering using a triple store
Y Zhou, Y Nenov, BC Grau, I Horrocks
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1), 2014
372014
Datalog rewritability of Disjunctive Datalog programs and non-Horn ontologies
M Kaminski, Y Nenov, BC Grau
Artificial Intelligence 236, 90-118, 2016
332016
Datalog rewritability of disjunctive datalog programs and its applications to ontology reasoning
M Kaminski, Y Nenov, BC Grau
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1), 2014
322014
Maintenance of datalog materialisations revisited
B Motik, Y Nenov, R Piro, I Horrocks
Artificial Intelligence 269, 76-136, 2019
312019
Distributed RDF query answering with dynamic data exchange
A Potter, B Motik, Y Nenov, I Horrocks
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
272016
Semantic technologies for data analysis in health care
R Piro, Y Nenov, B Motik, I Horrocks, P Hendler, S Kimberly, M Rossman
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
242016
Complete query answering over horn ontologies using a triple store
Y Zhou, Y Nenov, B Cuenca Grau, I Horrocks
The Semantic Web–ISWC 2013: 12th International Semantic Web Conference …, 2013
222013
Handling owl: sameAs via rewriting
B Motik, Y Nenov, R Piro, I Horrocks
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
202015
Modal logics for mereotopological relations.
Y Nenov, D Vakarelov
Advances in Modal Logic 7, 249-272, 2008
202008
Combining rewriting and incremental materialisation maintenance for datalog programs with equality
B Motik, Y Nenov, R Piro, I Horrocks
arXiv preprint arXiv:1505.00212, 2015
192015
Computing datalog rewritings for disjunctive datalog programs and description logic ontologies
M Kaminski, Y Nenov, B Cuenca Grau
Web Reasoning and Rule Systems: 8th International Conference, RR 2014 …, 2014
172014
Topological logics with connectedness over Euclidean spaces
R Kontchakov, Y Nenov, I Pratt-Hartmann, M Zakharyaschev
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 14 (2), 1-48, 2013
162013
On the decidability of connectedness constraints in 2D and 3D Euclidean spaces
R Kontchakov, Y Nenov, I Pratt-Hartmann, M Zakharyaschev
arXiv preprint arXiv:1104.0219, 2011
162011
Dynamic data exchange in distributed RDF stores
A Potter, B Motik, Y Nenov, I Horrocks
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (12), 2312-2325, 2018
132018
Data science with Vadalog: Bridging machine learning and reasoning
L Bellomarini, RR Fayzrakhmanov, G Gottlob, A Kravchenko, E Laurenza, ...
Model and Data Engineering: 8th International Conference, MEDI 2018 …, 2018
102018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20