Παρακολούθηση
zhang jun
zhang jun
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intra-AS cooperative caching for content-centric networks
JM Wang, J Zhang, B Bensaou
Proceedings of the 3rd ACM SIGCOMM workshop on Information-centric …, 2013
1382013
A mobility-based scheme for dynamic clustering in vehicular ad-hoc networks (VANETs)
M Ren, L Khoukhi, H Labiod, J Zhang, V Vèque
Vehicular Communications, 2016
1342016
A Unified Framework of Clustering Approach in Vehicular Ad Hoc Networks
M Ren, J Zhang, L Khoukhi, H Labiod, V Vèque
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017
782017
A Secure and Authenticated Key Management Protocol (SA-KMP) for Vehicular Networks
H Tan, M Ma, H Labiod, A Boudguiga, J Zhang, PHJ Chong
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (12), 9570-9584, 2016
492016
Capacity analysis of wireless mesh networks with omni or directional antennas
J Zhang, X Jia
INFOCOM 2009, IEEE, 2881-2885, 2009
442009
Topology control for max-min traffic delivery ratio using directional antennas for wireless mesh networks
J Zhang, Z Zheng, X Jia
Global Telecommunications Conference, 2008. IEEE GLOBECOM 2008. IEEE, 1-5, 2008
42*2008
A new mobility-based clustering algorithm for Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs)
M Ren, L Khoukhi, H Labiod, J Zhang, V VEQUE
IEEE/IFIP UMITS 2016, 2016
372016
Wavelength converter placement in least-load-routing-based optical networks using genetic algorithms
X Hei, J Zhang, B Bensaou, CC Cheung
Journal of Optical Networking 3 (5), 363-378, 2004
352004
SARA: Security Automotive Risk Analysis Method
JP Monteuuis, A Boudguiga, J Zhang, H Labiod, A Servel, P Urien
Proceedings of the 4th ACM Workshop on Cyber-Physical System Security, 3-14, 2018
292018
Minimizing cost of placement of multi-radio and multi-power-level access points with rate adaptation in indoor environment
J Zhang, X Jia, Z Zheng, Y Zhou
Wireless Communications, IEEE Transactions on 10 (7), 2186-2195, 2011
262011
Real-time data aggregation in contention-based wireless sensor networks
J Zhang, X Jia, G Xing
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 7 (1), 2, 2010
252010
Adaptive power control for single channel ad hoc networks
J Zhang, Z Fang, B Bensaou
Communications, 2005. ICC 2005. 2005 IEEE International Conference on 5 …, 2005
242005
Analysis and Countermeasure for Wormhole Attacks in Wireless Mesh Networks on a Real Testbed
J Zhou, J Cao, J Zhang, C Zhang, Y Yu
Advanced Information Networking and Applications (AINA), 2012 IEEE 26th …, 2012
222012
VOPP: A VANET offloading potential prediction model
G el Mouna Zhioua, J Zhang, H Labiod, N Tabbane, S Tabbane
Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2014 IEEE, 2408-2413, 2014
212014
Core-PC: a class of correlative power control algorithms for single channel mobile ad hoc networks
J Zhang, B Bensaou
Wireless Communications, IEEE Transactions on 6 (9), 3410-3417, 2007
192007
A Review of Clustering Algorithms in VANETs
MY Ren, J Zhang, L Khoukhi, H Labiod, V Veque
Springer Annals of Telecommunications, 2021
182021
Information dissemination in vehicular networks via evolutionary game theory
J Zhang, V Gauthier, H Labiod, A Banerjee, H Afifi
Communications (ICC), 2014 IEEE International Conference on, 124-129, 2014
142014
Analysis of capacity improvement by directional antennas in wireless sensor networks
J Zhang, X Jia, Y Zhou
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 9 (1), 3, 2012
132012
Minimum AP placement for WLAN with rate adaptation using physical interference model
Z Zheng, B Zhang, X Jia, J Zhang, K Yang
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010), 2010 IEEE, 1-5, 2010
132010
Performance Evaluation of Link Metrics in Vehicle Networks: A Study from the Cologne Case.
J Zhang, M Ren, H Labiod
DIVANet@ MSWiM, 123-130, 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20