Παρακολούθηση
HUA ZHOU
HUA ZHOU
Ofinno, LLC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ofinno.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Base station on the basis of orthogonal frequency division multiplexing scheme and interference coordination method thereof
Y Zhang, Y Zhang, H Zhou, Y Wang, J Wu
US Patent App. 13/757,265, 2013
1042013
Activation and deactivation of bandwidth part
H Zhou, E Dinan, H Jeon, A Babaei, K Park, A Cirik
US Patent 10,887,073, 2021
922021
Uplink beam failure recovery
H Zhou, E Dinan, A Babaei, H Jeon, K Park
US Patent 10,524,212, 2019
842019
Activation and deactivation of configured grant
H Jeon, EH Dinan, A Babaei, H Zhou, K Park, A Cirik
US Patent 11,277,862, 2022
772022
Beam failure report
H Jeon, EH Dinan, K Park, H Zhou, A Cirik, A Babaei
US Patent 11,419,066, 2022
762022
Random access and bandwidth part operation
A Babaei, E Dinan, A Cirik, H Zhou, H Jeon, K Park
US Patent 11,019,518, 2021
732021
Non-access stratum capability information
K Park, EH Dinan, Q Weihua, PT FARD, A Babaei, H Jeon, H Zhou
US Patent 10,855,814, 2020
732020
Power control for bandwidth part switching
H Jeon, EH Dinan, H Zhou, A Babaei, K Park
US Patent 10,945,172, 2021
692021
Bandwidth part slot format indication
A Babaei, E Dinan, H Zhou, H Jeon, K Park
US Patent 10,666,480, 2020
692020
Bandwidth part switching
H Zhou, E Dinan, A Babaei, H Jeon, K Park
US Patent 11,190,255, 2021
682021
Selection of grant and CSI
A Babaei, E Dinan, H Zhou, H Jeon
US Patent 11,153,060, 2021
672021
Power control for channel state information
H Jeon, EH Dinan, A Babaei, H Zhou
US Patent 10,681,648, 2020
672020
Wireless device processes with bandwidth part switching
A Babaei, E Dinan, H Zhou, H Jeon, K Park, A Cirik
US Patent 10,887,903, 2021
652021
Random access procedure
H Zhou, E Dinan, A Babaei, H Jeon, K Park
US Patent 10,757,710, 2020
652020
Bandwidth part inactivity timer
H Jeon, E Dinan, H Zhou, A Babaei, K Park, A Cirik
US Patent 11,356,229, 2022
642022
CSI transmission with multiple bandwidth parts
H Zhou, EH Dinan, A Babaei, H Jeon, K Park
US Patent 11,159,959, 2021
642021
Beam selection in beam failure recovery request retransmission
A Cirik, EH Dinan, A Babaei, H Jeon, K Park, H Zhou
US Patent 10,863,570, 2020
642020
Methods and systems for information reporting
H Zhou, EH Dinan, A Babaei, H Jeon, K Park
US Patent 11,128,359, 2021
582021
Sidelink communications
K Park, E Dinan, H Chae, T Kim, J Ryu, Y Yi, H Zhou
US Patent 11,678,327, 2023
572023
Group common DCI for wireless resources
H Jeon, EH Dinan, H Zhou, A Babaei, K Park, A Cirik
US Patent 11,751,204, 2023
562023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20