Παρακολούθηση
Bahar Salehi
Bahar Salehi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα student.unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A word embedding approach to predicting the compositionality of multiword expressions
B Salehi, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
1052015
Using Distributional Similarity of Multi-way Translations to Predict Multiword Expression Compositionality
B Salehi, P Cook, T Baldwin
432014
Predicting the compositionality of multiword expressions using translations in multiple languages
B Salehi, P Cook
Second Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (* SEM …, 2013
432013
Detecting non-compositional mwe components using wiktionary
B Salehi, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2014
202014
How well do embedding models capture non-compositionality? a view from multiword expressions
N Nandakumar, T Baldwin, B Salehi
Proceedings of the 3rd Workshop on Evaluating Vector Space Representations …, 2019
192019
A joint model for multimodal document quality assessment
A Shen, B Salehi, T Baldwin, J Qi
2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 107-110, 2019
152019
The impact of multiword expression compositionality on machine translation evaluation
B Salehi, N Mathur, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 11th Workshop on Multiword Expressions, 54-59, 2015
152015
UniMelb at SemEval-2016 Task 3: Identifying similar questions by combining a CNN with string similarity measures
T Baldwin, H Liang, B Salehi, D Hoogeveen, Y Li, L Duong
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
122016
A joint model for multimodal document quality assessment. In 2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)
A Shen, B Salehi, T Baldwin, J Qi
IEEE, 107ś110, 2019
92019
Huntsville, hospitals, and hockey teams: Names can reveal your location
B Salehi, D Hovy, E Hovy, A Søgaard
Proceedings of the 3rd Workshop on Noisy User-generated Text, 116-121, 2017
92017
Multitask Learning for Query Segmentation in Job Search
B Salehi, F Liu, T Baldwin, W Wong
Proceedings of the 2018 ACM SIGIR International Conference on Theory of …, 2018
82018
UniMelb NLP-CORE: Integrating predictions from multiple domains and feature sets for estimating semantic textual similarity
S Gella, B Salehi, M Lui, K Grieser, P Cook, T Baldwin
Atlanta, Georgia, USA, 207, 2013
82013
A novel genetic-based instance selection method: Using a divide and conquer approach
B Kazimipour, B Salehi, MZ Jahromi
The 16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal …, 2012
82012
Evaluating document coherence modeling
A Shen, M Mistica, B Salehi, H Li, T Baldwin, J Qi
Transactions of the Association for Computational Linguistics 9, 621-640, 2021
72021
Modelling uncertainty in collaborative document quality assessment
A Shen, D Beck, B Salehi, J Qi, T Baldwin
Proceedings of the 5th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT 2019 …, 2019
72019
A comparative study of embedding models in predicting the compositionality of multiword expressions
N Nandakumar, B Salehi, T Baldwin
Proceedings of the Australasian Language Technology Association Workshop …, 2018
72018
Umelb: Cross-lingual textual entailment with word alignment and string similarity features
Y Graham, B Salehi, T Baldwin
Second Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (* SEM …, 2013
72013
Recognition of farsi handwritten digits using a small feature set
G Mirsharif, M Badami, B Salehi, Z Azimifar
International Journal of Computer and Electrical Engineering 4 (4), 588, 2012
72012
Automatic identification of Persian light verb constructions
B Salehi, N Askarian, A Fazly
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2012
72012
A general approach to multimodal document quality assessment
A Shen, B Salehi, J Qi, T Baldwin
Journal of Artificial Intelligence Research 68, 607-632, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20