Παρακολούθηση
Juan Maroñas
Juan Maroñas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uam.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Calibration of deep probabilistic models with decoupled bayesian neural networks
J Maronas, R Paredes, D Ramos
Neurocomputing 407, 194-205, 2020
242020
Transforming Gaussian processes with normalizing flows
J Maroñas, O Hamelijnck, J Knoblauch, T Damoulas
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1081-1089, 2021
132021
Confidence calibration for deep renal biopsy immunofluorescence image classification
F Pollastri, J Maronas, F Bolelli, G Ligabue, R Paredes, R Magistroni, ...
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 1298-1305, 2021
92021
Improving calibration of forensic glass comparisons by considering uncertainty in feature-based elemental data
D Ramos, J Maroñas, J Almirall
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 217, 104399, 2021
62021
On calibration of mixup training for deep neural networks
J Maroñas, D Ramos, R Paredes
Joint IAPR International Workshops on Statistical Techniques in Pattern …, 2021
62021
Solving partial differential equations with neural networks
JB Pedro, J Maroñas, R Paredes
arXiv preprint arXiv:1912.04737, 2019
62019
A deep analysis on high‐resolution dermoscopic image classification
F Pollastri, M Parreño, J Maroñas, F Bolelli, R Paredes, D Ramos, ...
IET Computer Vision 15 (7), 514-526, 2021
52021
Generative models for deep learning with very scarce data
J Maroñas, R Paredes, D Ramos
Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, 20-28, 2018
52018
Bayesian strategies for likelihood ratio computation in forensic voice comparison with automatic systems
D Ramos, J Maroñas, A Lozano-Diez
arXiv preprint arXiv:1909.08315, 2019
32019
Adversarial Learning with Ladder Networks
J Maroñas Molano
Universitat Politècnica de València, 2017
22017
Adaptive Temperature Scaling for Robust Calibration of Deep Neural Networks
SA Balanya, J Maroñas, D Ramos
arXiv preprint arXiv:2208.00461, 2022
2022
Efficient Transformed Gaussian Processes for Non-Stationary Dependent Multi-class Classification
J Maroñas, D Hernández-Lobato
arXiv preprint arXiv:2205.15008, 2022
2022
Modeling uncertainty for reliable probabilistic modeling in deep learning and beyond
J Maroñas Molano
Universitat Politècnica de València, 2022
2022
Adversarial Ladder Networks
JM Molano, AA Colomer, RP Palacios
arXiv preprint arXiv:1611.02320, 2016
2016
Search for the associated production of the Higgs boson with a top quark pair in multilepton final states with the ATLAS detector
J Maroñas Molano, J Terrón Cuadrado, CB Glasman Kuguel, J Peso, ...
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 2015
2015
Centrality and rapidity dependence of inclusive jet production in√ sNN= 5.02 TeV proton-lead collisions with the ATLAS detector
J Terrón Cuadrado, J Peso, CB Glasman Kuguel, J Maroñas Molano, ...
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 2015
2015
Search for pair-produced long-lived neutral particles decaying to jets
J Maroñas Molano, CB Glasman Kuguel, J Peso, J Terrón Cuadrado, ...
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 2015
2015
Comparación de algoritmos de cálculo de ratios de verosimilitudes para interpretación forense
J Maroñas Molano
2015
Gaussianization of LA-ICP-MS Features to Improve Calibration in Forensic Glass Comparison
P Ramirez-Hereza, D Ramos, J Maroñas, S A Balanya, J Almirall
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19