Παρακολούθηση
Frédéric Pascal
Frédéric Pascal
Professor, L2S/CentraleSupélec
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Covariance structure maximum-likelihood estimates in compound Gaussian noise: Existence and algorithm analysis
F Pascal, Y Chitour, JP Ovarlez, P Forster, P Larzabal
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (1), 34-48, 2007
4392007
Performance analysis of covariance matrix estimates in impulsive noise
F Pascal, P Forster, JP Ovarlez, P Larzabal
IEEE Transactions on signal processing 56 (6), 2206-2217, 2008
2082008
Covariance matrix estimation in SIRV and elliptical processes and their applications in radar detection
JP Ovarlez, F Pascal, P Forster
Modern Radar Detection Theory, 295-332, 2015
191*2015
On the use of matrix information geometry for polarimetric SAR image classification
P Formont, JP Ovarlez, F Pascal
Matrix Information Geometry, 257-276, 2012
187*2012
Parameter estimation for multivariate generalized Gaussian distributions
F Pascal, L Bombrun, JY Tourneret, Y Berthoumieu
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (23), 5960-5971, 2013
1642013
Coherency matrix estimation of heterogeneous clutter in high-resolution polarimetric SAR images
G Vasile, JP Ovarlez, F Pascal, C Tison
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 48 (4), 1809-1826, 2009
1602009
MIMO radar detection in non-Gaussian and heterogeneous clutter
CY Chong, F Pascal, JP Ovarlez, M Lesturgie
IEEE Journal of selected topics in signal processing 4 (1), 115-126, 2010
1592010
Persymmetric adaptive radar detectors
G Pailloux, P Forster, JP Ovarlez, F Pascal
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 47 (4), 2376-2390, 2011
1272011
A new multivariate statistical model for change detection in images acquired by homogeneous and heterogeneous sensors
J Prendes, M Chabert, F Pascal, A Giros, JY Tourneret
IEEE Transactions on Image Processing 24 (3), 799-812, 2014
1212014
Generalized robust shrinkage estimator and its application to STAP detection problem
F Pascal, Y Chitour, Y Quek
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (21), 5640-5651, 2014
1132014
The random matrix regime of Maronna’s M-estimator with elliptically distributed samples
R Couillet, F Pascal, JW Silverstein
Journal of Multivariate Analysis 139, 56-78, 2015
902015
Asymptotic properties of robust complex covariance matrix estimates
M Mahot, F Pascal, P Forster, JP Ovarlez
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (13), 3348-3356, 2013
852013
Robust Estimates of Covariance Matrices in the Large Dimensional Regime
R Couillet, F Pascal, JW Silverstein
IEEE Transactions on Information Theory, Submitted for publication.[Online …, 2012
82*2012
Statistical classification for heterogeneous polarimetric SAR images
P Formont, F Pascal, G Vasile, JP Ovarlez, L Ferro-Famil
IEEE Journal of selected topics in Signal Processing 5 (3), 567-576, 2010
772010
Exact maximum likelihood estimates for SIRV covariance matrix: Existence and algorithm analysis
Y Chitour, F Pascal
IEEE Transactions on signal processing 56 (10), 4563-4573, 2008
702008
Low-complexity algorithms for low rank clutter parameters estimation in radar systems
Y Sun, A Breloy, P Babu, DP Palomar, F Pascal, G Ginolhac
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (8), 1986-1998, 2015
552015
Performance of two low-rank STAP filters in a heterogeneous noise
G Ginolhac, P Forster, F Pascal, JP Ovarlez
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (1), 57-61, 2012
532012
Theoretical analysis of an improved covariance matrix estimator in non-Gaussian noise [radar detection applications]
F Pascal, R Forster, JP Ovarlez, P Arzabal
Proceedings.(ICASSP'05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 2005
452005
Hyperspectral anomaly detectors using robust estimators
J Frontera-Pons, MA Veganzones, F Pascal, JP Ovarlez
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2015
442015
Optimal design of the adaptive normalized matched filter detector using regularized Tyler estimators
A Kammoun, R Couillet, F Pascal, MS Alouini
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 54 (2), 755-769, 2017
43*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20