Παρακολούθηση
Margarita Karkali
Margarita Karkali
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient online novelty detection in news streams
M Karkali, F Rousseau, A Ntoulas, M Vazirgiannis
International conference on web information systems engineering, 57-71, 2013
462013
Using temporal IDF for efficient novelty detection in text streams
M Karkali, F Rousseau, A Ntoulas, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:1401.1456, 2014
262014
Match the news: A firefox extension for real-time news recommendation
M Karkali, D Pontikis, M Vazirgiannis
Proceedings of the 36th international acm sigir conference on research and …, 2013
182013
Keeping keywords fresh: a BM25 variation for personalized keyword extraction
M Karkali, V Plachouras, C Stefanatos, M Vazirgiannis
Proceedings of the 2nd Temporal Web Analytics Workshop, 17-24, 2012
122012
S-Suite: a multipart service oriented architecture for the car rental sector
M Karkali, M Vazirgiannis
Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics, 263-266, 2012
12012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5