Παρακολούθηση
Leo Stefanesco
Leo Stefanesco
IRIF, Université Paris Diderot
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens-lyon.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A logical relation for monadic encapsulation of state: Proving contextual equivalences in the presence of runST
A Timany, L Stefanesco, M Krogh-Jespersen, L Birkedal
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 1-28, 2017
552017
A logical relation for monadic encapsulation of state: Proving contextual equivalences in the presence of runST
A Timany, L Stefanesco, M Krogh-Jespersen, L Birkedal
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 1-28, 2017
552017
Relational reasoning via probabilistic coupling
G Barthe, T Espitau, B Grégoire, J Hsu, L Stefanesco, PY Strub
Logic for programming, artificial intelligence, and reasoning, 387-401, 2015
262015
Scala step-by-step: soundness for DOT with step-indexed logical relations in Iris
PG Giarrusso, L Stefanesco, A Timany, L Birkedal, R Krebbers
Proceedings of the ACM on Programming Languages 4 (ICFP), 1-29, 2020
182020
Verifying fast and sparse SSA-based optimizations in Coq
D Demange, D Pichardie, L Stefanesco
International Conference on Compiler Construction, 233-252, 2015
142015
Trillium: Unifying refinement and higher-order distributed separation logic
A Timany, SO Gregersen, L Stefanesco, L Gondelman, A Nieto, L Birkedal
arXiv preprint arXiv:2109.07863, 2021
52021
Concurrent separation logic meets template games
PA Melliès, L Stefanesco
Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2020
52020
An Asynchronous Soundness Theorem for Concurrent Separation Logic
PA Melliès, L Stefanesco
Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2018
52018
A game semantics of concurrent separation logic
PA Melliès, L Stefanesco
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 336, 241-256, 2018
52018
Layered and object-based game semantics
A Oliveira Vale, PA Melliès, Z Shao, J Koenig, L Stefanesco
Proceedings of the ACM on Programming Languages 6 (POPL), 1-32, 2022
22022
Game semantics: Easy as pi
N Yoshida, S Castellan, L Stefanesco
arXiv preprint arXiv:2011.05248, 2020
12020
Scala Step-by-Step
PG Giarrusso, L Stefanesco, A Timany, L Birkedal, R Krebbers
Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), 2020
12020
Game semantics: easy as Pi
S Castellan, L Stefanesco, N Yoshida
Department of Computing, Imperial College London, 2020
12020
Asynchronous and Relational Soundness Theorems for Concurrent Separation Logic
L Stefanesco
Université de Paris, 2021
2021
Concurrent Game Semantics: Easy as Pi
S Castellan, L Stefanesco, N Yoshida
Inria, 2020
2020
Internship: A formal proof of correctness of Tail-Recursion Modulo Constructor in the Iris logic
L Stefanesco, F Pottier, G Scherer
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16