Ioannis Papapanagiotou
Ioannis Papapanagiotou
Snowflake
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Micro-location for Internet of Things equipped Smart Buildings
F Zafari, I Papapanagiotou, K Christidis
Internet of Things Journal, IEEE, 17, 2015
1462015
Internet of things: Survey on security and privacy
DM Mendez, I Papapanagiotou, B Yang
arXiv preprint arXiv:1707.01879, 2017
1112017
A survey on next generation mobile WiMAX networks: objectives, features and technical challenges
I Papapanagiotou, D Toumpakaris, J Lee, M Devetsikiotis
Communications Surveys & Tutorials, IEEE 11 (4), 3-18, 2009
932009
Enhancing iBeacon based Micro-Location with Particle Filtering
F Zafari, I Papapanagiotou
Global Communications Conference (GLOBECOM), 2015 IEEE, 2015
862015
WiMAX network planning and optimization
Y Zhang
CRC Press, 2009
782009
Internet of things: Survey on security
D Mendez Mena, I Papapanagiotou, B Yang
Information Security Journal: A Global Perspective 27 (3), 162-182, 2018
562018
A survey on communication technologies and requirements for internet of electric vehicles
IS Bayram, I Papapanagiotou
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 223, 2014
562014
Decentralized control of electric vehicles in a network of fast charging stations
IS Bayram, G Michailidis, I Papapanagiotou, M Devetsikiotis
2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2785-2790, 2013
542013
On the end-to-end delay analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function
JS Vardakas, I Papapanagiotou, MD Logothetis, SA Kotsopoulos
Internet Monitoring and Protection, 2007. ICIMP 2007. Second International …, 2007
522007
An ibeacon based proximity and indoor localization system
F Zafari, I Papapanagiotou, M Devetsikiotis, T Hacker
arXiv preprint arXiv:1703.07876, 2017
452017
Microlocation for smart buildings in the era of the internet of things: A survey of technologies, techniques, and approaches
P Spachos, I Papapanagiotou, KN Plataniotis
IEEE Signal Processing Magazine 35 (5), 140-152, 2018
432018
Smartphones vs. Laptops: Comparing Web Browsing Behavior and the Implications for Caching
I Papapanagiotou, E Nahum, V Pappas
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2012, 2012
342012
Enhancing the accuracy of ibeacons for indoor proximity-based services
F Zafari, I Papapanagiotou, M Devetsikiotis, T Hacker
IEEE International Conference on Communications, 2017
302017
Configuring DHCP leases in the smartphone era
I Papapanagiotou, EM Nahum, V Pappas
Proceedings of the 2012 Internet Measurement Conference, 365-370, 2012
272012
HAA: Hardware-Accelerated Authentication for Internet of Things in Mission Critical Vehicular Networks
A Singla, A Mudgerikar, I Papapanagiotou, AA Yavuz
Military Communications (MILCOM), 2015 IEEE, 2015
252015
A new MAC protocol with pseudo-TDMA behavior for supporting quality of service in 802.11 wireless LANs
GS Paschos, I Papapanagiotou, SA Kotsopoulos, GK Karagiannidis
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2006 (3), 8, 2006
232006
Flow classification using clustering and association rule mining
UK Chaudhary, I Papapanagiotou, M Devetsikiotis
Computer Aided Modeling, Analysis and Design of Communication Links and …, 2010
222010
Unsupervised crowd-assisted learning enabling location-aware facilities
D Sikeridis, BP Rimal, I Papapanagiotou, M Devetsikiotis
IEEE Internet of Things Journal 5 (6), 4699-4713, 2018
202018
Real-time digital signatures for time-critical networks
AA Yavuz, A Mudgerikar, A Singla, I Papapanagiotou, E Bertino
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (11), 2627-2639, 2017
202017
Performance evaluation of IEEE 802.11 e based on ON-OFF traffic model
I Papapanagiotou, JS Vardakas, GS Paschos, MD Logothetis, ...
Proceedings of the 3rd international conference on Mobile multimedia …, 2007
192007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20