Παρακολούθηση
Michael Coyne
Michael Coyne
SEATURTLE.ORG
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seaturtle.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global research priorities for sea turtles: informing management and conservation in the 21st century
M Hamann, MH Godfrey, JA Seminoff, K Arthur, PCR Barata, KA Bjorndal, ...
Endangered species research 11 (3), 245-269, 2010
7262010
Fidelity and over-wintering of sea turtles
AC Broderick, MS Coyne, WJ Fuller, F Glen, BJ Godley
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1617), 1533-1539, 2007
4622007
Satellite tracking of sea turtles: where have we been and where do we go next?
BJ Godley, JM Blumenthal, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, ...
Endangered species research 4 (1-2), 3-22, 2008
4182008
Satellite Tracking and Analysis Tool (STAT): an integrated system for archiving, analyzing and mapping animal tracking data
MS Coyne, BJ Godley
Marine Ecology Progress Series 301, 1-7, 2005
3862005
Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging requires multiple conservation approaches
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, LF Lopez-Jurado, ...
Current Biology 16 (10), 990-995, 2006
2882006
Long‐term satellite telemetry of the movements and habitat utilisation by green turtles in the Mediterranean
BJ Godley, S Richardson, AC Broderick, MS Coyne, F Glen, GC Hays
Ecography 25 (3), 352-362, 2002
2512002
Post-nesting migrations of Galápagos green turtles Chelonia mydas in relation to oceanographic conditions: integrating satellite telemetry with remotely sensed ocean data
JA Seminoff, P Zárate, M Coyne, DG Foley, D Parker, BN Lyon, PH Dutton
Endangered Species Research 4 (1-2), 57-72, 2008
2312008
Assessing accuracy and utility of satellite-tracking data using Argos-linked Fastloc-GPS
MJ Witt, S Åkesson, AC Broderick, MS Coyne, J Ellick, A Formia, GC Hays, ...
Animal Behaviour 80 (3), 571, 2010
2112010
Only some like it hot—quantifying the environmental niche of the loggerhead sea turtle
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, BJ Godley
Diversity and distributions 13 (4), 447-457, 2007
2032007
Home on the range: spatial ecology of loggerhead turtles in Atlantic waters of the USA
LA Hawkes, MJ Witt, AC Broderick, JW Coker, MS Coyne, M Dodd, ...
Diversity and Distributions 17 (4), 624-640, 2011
1852011
Satellite tracking highlights the need for international cooperation in marine turtle management
JM Blumenthal, JL Solomon, CD Bell, TJ Austin, G Ebanks-Petrie, ...
Endangered Species Research 2, 51-61, 2006
1702006
Using satellite tracking to optimize protection of long-lived marine species: olive ridley sea turtle conservation in Central Africa
SM Maxwell, GA Breed, BA Nickel, J Makanga-Bahouna, E Pemo-Makaya, ...
PloS one 6 (5), e19905, 2011
1582011
Turtle groups or turtle soup: dispersal patterns of hawksbill turtles in the Caribbean
JM Blumenthal, FA Abreu‐Grobois, TJ Austin, AC Broderick, MW Bruford, ...
Molecular Ecology 18 (23), 4841-4853, 2009
1422009
Unravelling migratory connectivity in marine turtles using multiple methods
BJ Godley, C Barbosa, M Bruford, AC Broderick, P Catry, MS Coyne, ...
Journal of Applied Ecology 47 (4), 769-778, 2010
1402010
Blue whale habitat selection and within-season distribution in a regional upwelling system off southern Australia
PC Gill, MG Morrice, B Page, R Pirzl, AH Levings, M Coyne
Marine ecology progress series 421, 243-263, 2011
1382011
Global analysis of satellite tracking data shows that adult green turtles are significantly aggregated in Marine Protected Areas
R Scott, DJ Hodgson, MJ Witt, MS Coyne, W Adnyana, JM Blumenthal, ...
Global Ecology and Biogeography 21 (11), 1053-1061, 2012
1252012
The importance of migratory connectivity for global ocean policy
DC Dunn, AL Harrison, C Curtice, S DeLand, B Donnelly, EI Fujioka, ...
Proceedings of the Royal Society B 286 (1911), 20191472, 2019
1242019
Behavioural polymorphism in one of the world’s largest populations of loggerhead sea turtles Caretta caretta
ALF Rees, S Al Saady, AC Broderick, MS Coyne, N Papathanasopoulou, ...
Marine Ecology Progress Series 418, 201-212, 2010
1222010
Tracking leatherback turtles from the world's largest rookery: assessing threats across the South Atlantic
MJ Witt, E Augowet Bonguno, AC Broderick, MS Coyne, A Formia, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278 (1716), 2338-2347, 2011
1202011
Pan-Atlantic analysis of the overlap of a highly migratory species, the leatherback turtle, with pelagic longline fisheries
S Fossette, MJ Witt, P Miller, MA Nalovic, D Albareda, AP Almeida, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1780), 20133065, 2014
1142014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20