Παρακολούθηση
Michael Coyne
Michael Coyne
SEATURTLE.ORG
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seaturtle.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global research priorities for sea turtles: informing management and conservation in the 21st century
M Hamann, MH Godfrey, JA Seminoff, K Arthur, PCR Barata, KA Bjorndal, ...
Endangered species research 11 (3), 245-269, 2010
6492010
Fidelity and over-wintering of sea turtles
AC Broderick, MS Coyne, WJ Fuller, F Glen, BJ Godley
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1617), 1533-1539, 2007
4242007
Satellite tracking of sea turtles: where have we been and where do we go next?
BJ Godley, JM Blumenthal, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, ...
Endangered species research 4 (1-2), 3-22, 2008
3842008
Satellite Tracking and Analysis Tool (STAT): an integrated system for archiving, analyzing and mapping animal tracking data
MS Coyne, BJ Godley
Marine Ecology Progress Series 301, 1-7, 2005
3752005
Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging requires multiple conservation approaches
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, LF Lopez-Jurado, ...
Current Biology 16 (10), 990-995, 2006
2682006
Long‐term satellite telemetry of the movements and habitat utilisation by green turtles in the Mediterranean
BJ Godley, S Richardson, AC Broderick, MS Coyne, F Glen, GC Hays
Ecography 25 (3), 352-362, 2002
2302002
Post-nesting migrations of Galápagos green turtles Chelonia mydas in relation to oceanographic conditions: integrating satellite telemetry with remotely sensed ocean data
JA Seminoff, P Zárate, M Coyne, DG Foley, D Parker, BN Lyon, PH Dutton
Endangered Species Research 4 (1-2), 57-72, 2008
2162008
Only some like it hot—quantifying the environmental niche of the loggerhead sea turtle
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, BJ Godley
Diversity and distributions 13 (4), 447-457, 2007
1942007
Assessing accuracy and utility of satellite-tracking data using Argos-linked Fastloc-GPS
MJ Witt, S Åkesson, AC Broderick, MS Coyne, J Ellick, A Formia, GC Hays, ...
Animal Behaviour 80 (3), 571, 2010
1852010
Home on the range: spatial ecology of loggerhead turtles in Atlantic waters of the USA
LA Hawkes, MJ Witt, AC Broderick, JW Coker, MS Coyne, M Dodd, ...
Diversity and Distributions 17 (4), 624-640, 2011
1662011
Satellite tracking highlights the need for international cooperation in marine turtle management
JM Blumenthal, JL Solomon, CD Bell, TJ Austin, G Ebanks-Petrie, ...
Endangered Species Research 2, 51-61, 2006
1572006
Using satellite tracking to optimize protection of long-lived marine species: olive ridley sea turtle conservation in Central Africa
SM Maxwell, GA Breed, BA Nickel, J Makanga-Bahouna, E Pemo-Makaya, ...
PloS one 6 (5), e19905, 2011
1452011
Turtle groups or turtle soup: dispersal patterns of hawksbill turtles in the Caribbean
JM Blumenthal, FA Abreu‐Grobois, TJ Austin, AC Broderick, MW Bruford, ...
Molecular Ecology 18 (23), 4841-4853, 2009
1342009
Unravelling migratory connectivity in marine turtles using multiple methods
BJ Godley, C Barbosa, M Bruford, AC Broderick, P Catry, MS Coyne, ...
Journal of Applied Ecology 47 (4), 769-778, 2010
1282010
Blue whale habitat selection and within-season distribution in a regional upwelling system off southern Australia
PC Gill, MG Morrice, B Page, R Pirzl, AH Levings, M Coyne
Marine ecology progress series 421, 243-263, 2011
1222011
Pan-Atlantic analysis of the overlap of a highly migratory species, the leatherback turtle, with pelagic longline fisheries
S Fossette, MJ Witt, P Miller, MA Nalovic, D Albareda, AP Almeida, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1780), 20133065, 2014
1212014
Tracking leatherback turtles from the world's largest rookery: assessing threats across the South Atlantic
MJ Witt, E Augowet Bonguno, AC Broderick, MS Coyne, A Formia, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278 (1716), 2338-2347, 2011
1082011
Behavioural polymorphism in one of the world’s largest populations of loggerhead sea turtles Caretta caretta
ALF Rees, S Al Saady, AC Broderick, MS Coyne, N Papathanasopoulou, ...
Marine Ecology Progress Series 418, 201-212, 2010
1082010
Suitability Modeling to Delineate Habitat Essential
PJ Rubec, JC Bexley, H Norris, MS Coyne, ME Monaco, S Smith, J Ault
American Fisheries Society Symposium 22, 108-133, 1999
1071999
Spatial separation of foraging habitats among New Zealand fur seals
B Page, J McKenzie, MD Sumner, M Coyne, SD Goldsworthy
Marine Ecology Progress Series 323, 263-279, 2006
1042006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20